E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Bakalářský studijní program (stupeň) - řádně 3 roky

Předpoklady a možnosti bakalářského studia:

  • přijímací zkoušky jen u některých programů; u jiných bez příjmaček (viz. stránky Bakalářský studijní program Geologie)
  • bakalářské studium
  • bakalářská práce
  • během bakalářského studia je vedle povinných přednášek možný výběr přednášek podle zájmu posluchače (zejména ve druhém a třetím ročníku). U studijního programu Praktická geobiologie je studium koncipováno formou kreditního modulového studia a studenti si sestavují vlastní studijní plán (více na internetových stránkách Praktické geobiologie)
  • bakalářská státní zkouška (možnost ukončení studia nebo pokračování v navazujícím magisterském stupni)

 

Podrobnější informace o Bakalářském studijním programu Geologie

 


V rámci bakalářského studijního programu Geologie je možné studovat tyto bakalářské studijní programy

Akce dokumentů