E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTereza Zelinková

Zabývám se vznikem mafických a intermediálních granulitů, které mohou představovat produkty metamorfní a metasomatické interakce mezi felsickými granulity a granátickými pyroxenity.  Studovanou oblastí jsou v momentální době především horniny granulitových masivů St. Leonhard a Dunkelsteiner Wald v Dolním Rakousku náležící do Gföhlské jednotky moldanubika v Českém Masivu. Mé studium se skládá z detailního petrografického studia přítomných minerálních fází pod optickým mikroskopem, přičemž důraz je kladen především na studium textur, které by mohly souviset s metasomatickými a metamorfními procesy vzniku těchto hornin. Ve výzkumu se dále zabývám chováním hlavních i stopových prvků jak v objemu horniny, tak v rámci jednotlivých přítomných minerálů a termodynamickým modelováním všech zastoupených litologií.

 

Akce dokumentů