E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJan Kulhánek

Předmětem mé práce jsou atolové a vícenásobné srostlé granáty z různých metamorfních prostředí, zejména z hornin eklogitové facie. Zaměřuji se hlavně na látkovou bilanci hlavních i stopových prvků uvolněných během rozkladu granátového jádra a inkorporace těchto prvků za vzniku nové fáze. Dále se věnuji popisu fázových a texturních vztahů v metamorfních minerálech a termodynamickému modelování teplotně-tlakových podmínek hornin. Výsledky studia pomohou porozumět mechanismu, při němž jsou horniny vystaveny reakcím kontrolovaných fluidem nebo minerály částečně rozloženými během tlakových a teplotních změn.

 

Akce dokumentů