E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHezbullah Moiny

Studuje vysoce metamorfované horniny Západního Hindu-Kushe a vliv metamorfózy na Afghánský centrální a Kábulský blok. Jeho cílem je prozkoumat možnost více-fázové metamorfózy v tomto orogénu a její vliv na korové xenolity obnažené v trojném bodě mezi kábulským a nuristánským blokem. Možná závěry tohoto studia mohou vyvolat otázku, zdali afghánské centrální bloky byly součástí severního okraje Gondwany nebo jižního okraje Eurasie během vývoje Para- a Neotethys.

 

Akce dokumentů