E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagmatický výzkumný tým

Jsme skupina (minimálně duší) mladých geovědců využívající terénní, experimentální a výpočetní metody k pochopení magmatických procesů od vzniku magmat v kůře nebo plášti po jeho konečné vmístění nebo erupci. Naše výzkumné zájmy pokrývají široké pole témat od vzniku přes transport, diferenciaci, vmístění a krystalizaci až po konečné utuhnutí magmat, stejně jako přederuptivní a eruptivní podmínky a procesy aktivních vulkánů. Využíváme široké spektrum výzkumných metod od terénního výzkumu a konvenční petrografie přes hlavní, stopovou i izotopovou geochemii po numerické modelování a laboratorní experimenty.

Výzkumná témata:

 • Terénní vztahy, tektnonika a vmístění granitových plutonů (KV)
 • Krystalizace a vnitřní dynamika magmatických krbů (VŠ)
 • Magmatické textury, jejich původ a interpretace (VŠ, ŠK)
 • Pre- a syn- eruptivní magmatické procesy (např. fázové rovnováhy, nerovnovážná krystalizace, zonalita minerálů, taveninové inkluze) (AF)
 • Termobarometrie a PTt-vývoj magmatických komplexů (ŠK, VJ)
 • Geochemie a petrogeneze granitoidů, role magmatického mixingu a minglingu (VJ, ŠK, MŠ)
 • Processes in subduction zones, arc- and behind-arc igneous rocks (VJ)
 • Ultradraselný magmtizmus, procesy pláštové metasomatózy (VJ, ŠK, KV)
 • Geochemie a vznik vysokotlakých granulitů (VJ)
 • Využití izotopů Sr–Nd–Li–Hf–Mg k pochopení petrogeneze magmatitů (VJ)
 • Numerické modelování v horninové geochemii, výpočetní metedy v geovědách (VJ)
 • Původ rudních ložisek asociovaných s granitoidy (MŠ)

Aktuální výzkumná témata se zaměřují na magmatické komplexy Českého masivu a dalších Evropských variscid, Sierra Nevady (Kalifornie), Kaoko Beltu (Namibie), jižní Brazílie, Nicaraguy, středoasijského orogenního pásu (Mongolsko) a Antarktického poloostrova (Grahamova země).

 

Osazenstvo

Alessandro Fabbrizio

Odborný asistent

Experimentální petrologie, geochemie, vulkanologie

Vojtěch Janoušek

Docent

Isotopová geochemie, geochronologie, numerické modelování v geochemii

 

 

Šárka Kubínová

Vědecký pracovník

Vyvřelá petrologie, minerální textury, geochemie

 

Václav Špillar

Odborný asistent

Krystalizace magmat, fyzikální a chemické procesy v magmatických krbech

 

Miroslav Štemprok

Emeritní profesor

Granity a asociované rudní ložiska

 

Kryštof Verner

Docent

Terénní vztahy, strukturní geologie, granity

 

  

Naši studenti

 • Eliška Bršlicová (VŠ) - Porfyrické žilné horniny
 • Štěpán Dvořák (KV) - Tektonický a magmatický vývoj Etiopského riftu
 • Barbora Endrštová (VŠ) - Termální konvekce v magmatických krbech
 • Mgr. Tadeáš Hájek (KV) - Post-kolizní granitoidy moldanubického batolitu
 • Miloslava Hánová (VŠ) - Stopové prvky v korundu
 • Mgr. Markéta Jirků (AF) - Distribuce stopových prvků v apatitu
 • Mgr. Radka Kalinová (KV) - Pozdně variské a po-variské deformace v Českém masivu
 • Johana Kešnerová (VJ) - Geochemie ofiolitových magmaticů
 • Dominika Linzerová (VŠ) - Krystalizační procesy v mafických magmatických krbech
 • Leta Megerssa, M.Sc. (KV) - Granitový plutonismus v Českém masivu
 • Mgr. Jakub Mysliveček (Vladislav Rapprich) - Krystalizace alkalických a karbonatitových magmat

Vybavení

Grantové projekty

Projekt GAČR (Grantová agentura ČR) č. 18-01982S: "Experimentální určení vlivu fugacity kyslíku na distribuci vysoce siderofilních prvků mezi minerály a taveninu v plášťových podmínkách" (AF).

Abstrakt: This innovative project aims, for the first time, to define the role of the oxygen fugacity on the partitioninals, dug behavior of the Highly Siderophile Elements (HSE), how they are incorporated in mantle minerring mantle melting and crystal-liquid fractionation, and how their bulk partition coefficients change with changing redox conditions. The redox state has a critical effect on the partitioning behavior of the highly siderophile elements during mantle melting. This has had long-term effects on planetary differentiation not only for the Earth, but also for the extraterrestrial bodies. This study will improve both the knowledge of the geochemical behavior of these elements during mantle melting and magma genesis, that the knowledge of differentiation processes in extraterrestrial systems, where the redox conditions are more reduced than those of the Earth, such as the Moon.​

 

Projekt GAČR (Grantová agentura ČR)  č. 18-24378S: “Petrogenesis of (ultra-)potassic magmas in the European Variscides – implications for development of collisional orogens and crustal growth models” (VJ)

Abstrakt: Deep subduction and relamination of felsic continental crust rich in radiogenic elements have far-reaching consequences for the thermal state and rheology of the orogenic lithosphere as well as mantle enrichment processes. The project proposes an integrated study of petrology, geochemistry and Sr–Nd–Pb–Li–O–Mg–Cr isotopic systems in Early Carboniferous ultrapotassic plutons, related to deep subduction of continental crust, in Bohemian Massif, French Massif Central and Vosges. This study should provide pivotal information about mantle and crustal sources of parental magmas in the Variscan orogenic root (Moldanubian Zone) and their further evolution. In turn, these data represent a key input into any large-scale model aimed at explaining the geotectonic development of the European crust and lithospheric mantle. More importantly, the proposed research should improve our understanding of the nature and genesis of ultrapotassic magmas with peculiarly mixed mantle–crustal signatures, as well as the general geotectonic development of younger collisional orogens, e.g. Andes or Himalayas.

 

Akce dokumentů