E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŽivotopis Emanuela Bořického

Emanuel Bořický, světově proslulý petrograf a mineralog
(1840-1881)

 

borickyEmanuel Bořický se narodil 12. prosince 1840 v Milíně na Příbramsku jako syn místního učitele. Přestože již v pěti letech osiřel, podařilo se mu i za velice obtížných podmínek díky podpoře příbuzných vystudovat. Studoval na tehdejší filosofické fakultě pražské univerzity chemii a přírodovědu a již během studia působil nějaký čas jako asistent mineralogického oddělení Musea Království Českého a asistent mineralogického ústavu University u prof. Zerpharoviche. Po úspěšném ukončení studia nějaký čas vyučoval na středních školách, ale při tom se soukromě věnoval badatelské práci petrografické a mineralogické. Roku 1869 získal místo kustoda mineralogických sbírek Musea Království Českého. Krátce poté se jako soukromý docent petrografie habilitoval na Karlově universitě, kde byl brzy jmenován mimořádným profesorem mineralogie. Roku 1880 se stal profesorem řádným, avšak již 27. ledna 1881, tzn. ve svých 40 letech, předčasně zemřel na následky vnitřního zranění, které utrpěl nešťastným pádem při přecházení zamrzlé Vltavy.

 

Emanuel Bořický patřil mezi přední světové petrografy své doby, tj. období velmi rychlého rozvoje petrografie po zavedení studia hornin (zpočátku zejména magmatických) ve výbrusech pomocí polarizačního mikroskopu. Pracoval bez jakéhokoli zázemí a horniny zkoumal ve výbrusech, které si sám ve svém bytě vyráběl zdlouhavým ručním broušením. Přesto se mu díky jeho cílevědomosti a píli během krátkého času podařilo podrobně petrograficky zpracoval několik skupin magmatických hornin z Čech. Nejvýznačnější jsou jeho monografie o čedičích, znělcích, melafyrech a porfyrech. Napsal ale i řadu prací mineralogických včetně učebnic mineralogie. Nejvíce však Bořický proslul vypracováním mikrochemických metod pro určování minerálů v horninových preparátech a zejména kvůli těmto novým metodám jej navštěvovala řada zahraničních badatelů.

 

Klasikové evropské mikroskopické petrografie, jako byli prof. Ferdinand Zirkel a Harry Rosenbusch, si erudice i badatelských výsledků Emanuela Bořického vysoce cenili. V cizině se mu tak za jeho krátkého, ale velmi plodného života dostalo většího uznání než doma.

 

Prof. Emanuel Bořický je pro nás nejen zakladatelem české petrografie a geochemie, ale i symbolem badatelského úsilí, překonávajícího skromné podmínky práce a vedoucího k světově významným vědeckým výsledkům při studiu minerálů a hornin. Na jeho počest je proto Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy od roku 1965 udělována Medaile Emanuela Bořického význačným domácím i světovým badatelům v oborech petrologie, mineralogie a geochemie.

Akce dokumentů