E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.

docent

Strukturní geologie a geotektonika


lexa_foto

Kontakt

Ústav petrologie a strukturní geologie
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

místnost: 205A
email: lexa@natur.cuni.cz
tel.: (+420) 22195 1523

Více naleznete na mojí osobní stránce
Seznam publikací na Publons


Vývoj software

PolyLX - the MATLAB™ toolbox for quantitative analysis of microstructures
StereoLX - Toolbox to process structural geology data in MATLAB™
PyWerami a stand-alone program to make an countour/3D plot from a data file generated by the Perple_X
PyPSbuilder - simplistic THERMOCALC front-end for constructing PT pseudosections


Pedagogická činnost

MG440P52 - Aplikovaná strukturní geologie - Výukové materiály

Strukturní geologie v praxi. Správa, statistická analýza a vizualizace strukturně-geologických dat.

MG421P41 - GIS a DPZ v geologii - Výukové materiály

Základní informace o geografických informačních systémech (GIS) a metodách dálkového průzkumu Země (DPZ), jejich principech a využití v geovědách.

MG440P73 - Modelování přenosu tepla v geologii - Výukové materiály

Absolventi kurzu získají základní informace o fyzikálních principech přenosu tepla, obeznámí se s praktickými aplikacemi pro různé geologické situace a naučí se numerické postupy vhodné pro modelování termálního vývoje. Při výuce bude využíváno volně dostupné programovací prostředí Python-Numpy-Matplotlib. Pro seznámením s tímto programovacím prostředím je zájemcům vřele doporučeno absolvování předmětu Aplikovaná strukturní geologie (MG440P52) v zimním semestru.

MG440P17 - Strukturní geologie - Výukové materiály

Kurz je zaměřen k získání základních dovedností při popisu geometrie geologických struktur všech měřítek a základní představě o mechanizmech deformace geologických těles. Absolvent si osvojí kinematický přístup při studiu deformací a zároveň získá předpoklady k úspěšné dynamické interpretací vztahů struktur a působících sil.

MG440P46 - Strukturní geologie II - Výukové materiály

Pokročilý kurs určený zejména pro specializaci strukturní geologie, případně pro diplomanty dalších blízkých specializací zaměřen na kvantitativní přístup k analýze napětí a deformace. Praktické cvičení v prostředí Python.

MG440T68 - Terénní kurs strukturní geologie

Exkurze zaměřená na terénní analýzu v oblasti strukturní geologie. Praktické seznámení s popisem a interpretací geologických struktur a využití terénních metod jejich studia. Obsahově navazuje na přednášku G440P17 Strukturní geologie.

Akce dokumentů