E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř optické mikroskopie

Ústavu petrologie a strukturní geologie

Laboratoř optické mikroskopie je vybavena dvěma většími mikroskopy pro detailní mikroskopickou analýzu a jedenácni menšími mikroskopy pro potřeby výuky. Pro detailní mikroskopickou analýzu a pro prezentaci obrazu z mikroskopu při výuce slouží mikroskop Nikon s diskuzním zařízením a kamerou pro zobrazení výstupu na monitoru nebo dataprojektoru. Pro potřeby detailní analýzy a snímání kvalitních fotografií pak slouží mikroskop Nikon Eclipse LV100POL s nainstalovanou digitální kamerou. Pro potřeby výuky slouží studentům čtyři mikroskopy Olympus a sedm mikroskopů Nikon.

Laborator_foto

Adresa laboratoře:

Ústav petrologie a strukturní geologie
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2
2. patro, číslo dveří 201

Kontaktní osoba:

prof. Ing. Wali Shah Faryad, CSc.
e-mail: faryad@natur.cuni.cz
tel. +420 22195 1521

Akce dokumentů