E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus+ výběrové řízení 2021/2022 na ÚPSG

Upozornění pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022 proběhne v prostorách ÚPSG dne 15.3. 2021 (v případě potřeby účasti uchazeče při výběrovém řízení, proběhne individuální setkání přes google meet).

Pro přihlášení je potřeba dodat podklady uvedené v článku 3 z informací pro vyjíždějící studenty zveřejněných na stránkách Erasmus PřF UK

Seznam univerzit, se kterými má ÚPSG uzavřenou bilaterální smlouvu najdete zde

Podepsané podklady (vyjíždějící student) a podepsané vyjádření školitele (stačí, když školitel podepíše návrh studijního plánu, který v každém případě musí být se školitelem konzultován) pošlete prosím jako scan dokumentů nejpozději do 12.3. 2021 na email sarka.kubinova@natur.cuni.cz

Publikováno: Pondělí 18.01.2021 09:55

Akce dokumentů