E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus výběrové řízení 2016/2017 na ÚPSG

Upozornění pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2016/2017

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017 proběhne v prostorách ÚPSG dne 17.3. 2016

Pro přihlášení je potřeba dodat podklady uvedené v článku 3 z informací pro vyjíždějící studenty zveřejněných na stránkách Erasmus PřF UK

Seznam univerzit, se kterými má ÚPSG uzavřenou bilaterální smlouvu najdete zde

Podepsané podklady (vyjíždějící student) a podepsané vyjádření školitele (případně školitel podepíše alespoň návrh vašeho studijního plánu, který v každém případě musí být se školitelem konzultován) prosím doručte nejpozději do 16.3. 2016 na sekretariát ÚPSG.

Publikováno: Úterý 16.02.2016 13:15

Akce dokumentů