E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus+ dodatečné výběrové řízení LS 2017/2018 na ÚPSG

Upozornění pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ v letním semestru 2017/2018

Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v  letním semestru 2017/2018 proběhne v prostorách ÚPSG dne 19.9. 2017

Pro přihlášení je potřeba dodat podklady uvedené v článku 3 z informací pro vyjíždějící studenty zveřejněných na stránkách Erasmus PřF UK

Seznam univerzit, se kterými má ÚPSG uzavřenou bilaterální smlouvu najdete zde

Podepsané podklady (vyjíždějící student) a podepsané vyjádření školitele (stačí, když školitel podepíše návrh studijního plánu, který v každém případě musí být se školitelem konzultován) pošlete prosím jako scan dokumentů nejpozději do 18.9. 2017 na email jerabek.petr(at)natur.cuni.cz

Publikováno: Čtvrtek 22.06.2017 14:15

Akce dokumentů