E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníSemináře

 

Ústav geologie a paleontologie tradičně organizuje řadu seminářů, přednášek, krátkých kurz

ů a mezinárodních konferencí. Naší snahou je zpřístupnit nejen studentům, ale i širší geologické komunitě nejnovější a nejzajímavější poznatky současné geologie a paleontologie. "Vlajkovou lodí" jsou v tomto směru sedimentární a paleontologické semináře, na které každoročně zveme řadu renomovaných odborníků ze zahraničí.

Sedimentární a paleontologické semináře Uhelné semináře Studentské prosemináře

Sedimentární a paleontologické semináře

Semináře se budou konat prezenční formou - kontaktní informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Semináře se konají vždy od 14:50. Studenti se mohou zapisovat na semináře ve Studijním informačním systému (SISu).


Program sedimentárních a paleontologických seminářů v zimním semestru 2023/2024 

4. října  meet.google.com/hqc-mjbt-bty  
Amy Weislogel  | West Virginia Universtity
Advancing paleoclimatic reconstructions from terrestrial deposits.


22. listopadu meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

Natalia Jagielska | University of Edinburgh
The Reptilian Aviation Pioneers: New Middle Jurassic fossils uncover and the unseen diversity of pterosaurs


29. listopadu meet.google.com/hqc-mjbt-bty  

Chiara Költringer | Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Vienna
Magnetic fabrics and U-Pb detrital zircon geochronology of Quaternary sediments and loess


Distanční připojení platí jen, když nebude možno konat seminář kvůli jakýmkoliv shromažďovacím omezením. 


Poznámka k streamování a nahrávání přednášek

Vážení kolegové,
ze strany UGP byla snaha zajistit streamování a nahrávání přednášek probíhajících v rámci Sedimentárního a Paleontologického semináře. Ne vždy se, ale podařilo získat souhlas přednášejícího a z tohoto důvodu se některé semináře nenahrávali ani nestreamovali. Souhlas s nahráváním a streamováním většinou získáme, nebo nezískáme, až těsně před přednáškou, a proto vás o tom nemůžeme předem informovat. Navíc ze studijních řádů vyplívá povinná prezenční účast a streamování je jen alternativou pro odbornou veřejnost, která se nemůže prezenčně zúčastnit. Vyzýváme vás proto k hojné prezenční účasti na dalších seminářích. S dalšími případnými dotazy se obracejte na garanty jednotlivých seminářů.


Archiv uskutečněných seminářů


Uhelné semináře

Uhelné semináře mají na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK mnohaletou tradici (od roku 1968) a jsou zaměřeny nejen na problematiku geologie uhlonosných pánví, ale i na širší technické a environmentální aspekty a využití uhelných ložisek v energetice. Semináře se konají prezenční formou vždy ve středu od 9:00 do 11:00.

 Studentské prosemináře

V rámci proseminářů  (MG420S01 A MG421S32) jsou prezentovány výsledky diplomových a disertačních prací studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Naši studenti tak mají možnost v neformální a přátelské atmosféře průběžně diskutovat výsledky svých výzkumných projektů a získávat důležitou zpětnou vazbu od svých kolegů. Prosemináře se bude konat v posluchárně Velká paleontologická posluchárna 12. a 26. dubna 2023 od 14:50 podle níže uvedeného předběžného rozpisu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

Pro studenty je k dispozici Osnova prezentace. 

Ve složce Administrativa v položce Závěrečné práce jsou k dispozici Náležitosti diplomových prací ÚGP.

Akce dokumentů