E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníPh.D. projekty


Doktorandský výzkum na Ústavu geologie paleontologie zahrnuje široké spektrum témat, převážně se zaměřením na paleontologii a geobiologii, vývoj života na Zemi a studium interakcí mezi živými organismy a geologickými procesy. V současné době u nás studují doktorandi z Brazílie, Slovinska, Slovenska, Ukrajiny, Švýcarska a Indonésie, disertační práce obhájené na Ústavu geologie paleontologie splňují přísná mezinárodní kritéria, standardem jsou práce psané v angličtině a zahrnující několik publikací v renomovaných zahraničních časopisech. Řada našich Ph.D. studentů obdržela vyznamná ocenění za nejlepší závěrečné práce jako je např. Cena děkana PřF UK (Jaroslava Hajná v roce 2013, Filip Tomek v roce 2015, Lukáš Laibl v roce 2017) a získala výzkumné pozice na vědeckých institucích v České republice i v zahraničí.

Program podpory Ph.D. studentů

Kromě budování špičkového institucionálního zázemí jsou jednou z hlavních forem podpory doktorandů na našem Ústavu interní projekty (minigranty), v rámci nichž mohou studenti žádat o finanční podporu svého výzkumu na období jednoho roku s možností prodloužení.  O projekty lze žádat 2 x ročně a bez zbytečné administrativy (zadávací dokumentace v pdf a formulář návrhu projektu MS Word). Termín odevzdání projektů je 15. března a 15. září. V případě úspěšného přijetí projektu lze přidělené finanční prostředky využít např. na konference, terénní výzkum, materiál nebo analytické práce.

Projekty podpořené v roce 2020

Z. Kozlová: Cephalopod beaks

J. Geist: Using of Micro computer tomography (Micro CT) for expected alveolus of the upper Jurassic belemnite rostrum from North Bohemia (Czech Republic)

T. Kameníková: Cyclicity and paleoenvironmental changes of the oldest pro-delta deposits, Bílina delta, Most Basin, Lower Miocene

M. Kerkhoff: Sampling Upper Coenozoic samples for microbial and microborer activity

V. Kovář: Acritarch clusters from the Jince Formation

M. Rifl: Upper Triassic to Lower Jurassic Calcareous nannoplankton communities in the Southern Alps and the Central–Western Carpathians

L. Vaňková: Innovative methodology for Mg-low calcite shell analyses (belemnite rostra case study)

P. Vitouš: Alteration of magnetic fabrics by carbonatite metasomatization, Cenozoic Roztoky Intrusive Complex, Bohemian Massif

Interní doktorandi Ústavu

Grantové projekty našich doktorandů 

Projekty START

Jana ČEPIČKOVÁ, Veronika Veselá a Oleksandra Chernomorets (2021–2023) Late Cretaceous plants as a tool for understanding of climatic changes recorded in the South Bohemian Basins (START/SCI/138)

Vojtěch KOVÁŘ, Zuzana Strossová a Monika Uhlířová (2021–2023) Cuticles from the Lower Paleozoic of the Barrandian area (START/SCI/139)

Lucie KUNSTMÜLLEROVÁ, Jan Geist a Ondřej Kohout (2021–2023) Palaeoenvironment and stratigraphy of the Lower/Middle Coniacian boundary in the Bohemian Cretaceous Basin (START/SCI/108)

Projekty GAUK

Jonathan Jonah (2021–2023) Termální a mechanické interakce horninových žil a hydrotermálních fluid během kontinentální kolize (Projekt GAUK 304721) 

Jan Geist (2021–2023) Geochemický signál z roster belemnitů v rámci „Plenus Cold eventu“: implikace pro paleoenvironmentální změny pozdního cenomanu české křídové pánve (Projekt GAUK 20121) 

Tomáš Radoměřský (2021–2023) Dynamika erozně-sedimentačních procesů v pískovcové oblasti Český ráj během pozdního glaciálu a holocénu (Projekt GAUK 383321) 

Marta Leticia Herenio Kerkhoff (2021–2023) Mikrovrtby a mikrobiální biofilmy na foraminiferách jako indikárory pro interpretaci mořského terciérního prostředí (Projekt GAUK 404321) 

Oleksandra Chernomorets (2021–2023) Adaptace suchozemských rostlin na specifické světelné podmínky v teplých obdobích vyšších zeměpisných šířek zaznamenané na struktuře dřeva a letokruhů: případová studie ze svrchní křídy antarktického ostrova Jamese Rosse (Projekt GAUK 377221)

Petr Vitouš (2021–2023) Kalderový vulkanismus evropských variscid z pohledu strukturní geologie a horninového magnetismu (Projekt GAUK 354821) 

Victory Armida Janine Jaques (2020–2022) Implementace nových mikropaleontologických metod pro určování provenience objektů kulturního dědictví (Projekt GAUK 956120) 

Irena Olšanská (2020–2022) Magnetické petrostavby (AARM a AMS) jako nástroj k porozumění aktivity a vývoje kalder (Projekt GAUK 124320)

Reza Syahputra (2020–2022) Role tektonické inheritance při kontinentálním riftingu a pánevní inverzi (Projekt GAUK 952220)

Aneta Hušková (2019–2021) Zieglerodina petrea sp. nov. a Zieglerodina paucidentata: fylogenetické modely příbuznosti těchto druhů a jejich využití v rámci globální stratigrafie hranice silur/devon (Projekt GAUK 251329)

Milan Chroust (2019–2021) Revize třetihorních želv z mostecké pánve (Česká republika) a jejich celosvětový význam (Projekt GAUK 251220)

Ondřej Kohout (2019–2021) Implikace cenomanských a turonských amonitů české křídové pánve do mezinárodní biostratigrafické zonace (Projekt GAUK 251218)

 

Disertační práce obhájené v letech 2017–2019

Chroustová Markéta (2021) Foraminifera and Ostracoda as palaeoenvironmental and biostratigraphical indicators in Upper Cretaceous, Bohemian Cretaceous Basin (školitel K. Holcová, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Vaňková Lucie (2021) Lower Cretaceous belemnites (including J/K boundary interval) in the NW Tethys, biostratigraphy, palaeobiogeography and palaeoecology (školitel M. Košťák, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Nádaskay Roland (2021) Analysis of depositional controls and provenance of the Upper Paleozoic and Mesozoic deposits and its implication for tectonosedimentary evolution of the northern Bohemian Massif (školitel K. Martínek, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Filip Scheiner (2019)​ Geochemical markers from foraminiferal tests as a tool for reconstruction of paleoceanological environments: a case study from the Miocene of the Central Paratethys (školitel K. Holcová, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Martina Aubrechtová (2018)​ Selected cephalopods from the Ordovician of the Prague Basin (Bohemia) and Baltica (Estonia and Sweden): taxonomy, paleobiogeography and paleoecology (školitel M. Košťák, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Tomáš Štor (2018)​ Paleogeographic development of the Cenozoic river systems in the central and northern Bohemia and its link to climatic changes and neotectonics (školitel K. Martínek, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Martina Kočová Veselská (2018)​ Crustacea (Decapoda, Cirripedia) from the Bohemian Cretaceous Basin (školitel M. Košťák, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Jana Frojdová (2017) Sphenopterid type of true ferns from Carboniferous basins of the Bohemian Massif (školitel J. Pšenička, Západočeské muzeum Plzeň)

Jan Hošek (2017) Environmentální dynamika svrchního pleistocénu ve střední Evropě: multidisciplinární výzkum spraší, paleopůd a jezerních sedimentů (školitel L. Lisá, Geologický ústav AV ČR)

Lukáš Laibl (2017) Ontogeny of selected taxa of middle Cambrian trilobites and agnostoids of the Barrandian area (školitel O. Fatka, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Karolína Lajblová (2017)​ Ostrakodi vybraných stratigrafických úrovní ordoviku pražské pánve (školitel P. Kraft, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Martina Nohejlová (2017)​ Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti (školitel O. Fatka, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Valéria Vaškaninová (2017) Vertebrates of the Lower Palaeozoic from the Barrandian area (Bohemian Massif) and their comparison with faunas of adjacent areas (školitel P. Kraft, Ústav geologie a paleontologie PřF UK)

Akce dokumentů