E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokyny pro zadavatele

Obecné pokyny

 • Při zadávání prací je nutná předběžná konzultace s pracovníky jednotlivých pracovišť LGÚ, přičemž jsou dohodnuty požadované práce a termín dokončení.
 • Nezbytnou podmínkou pro evidenci a provedení práce je vyplněný zadávací protokol.
 • Vzorky je třeba dodávat v předepsané (dohodnuté) formě a obalu, se seznamem na zadávacím protokolu (označení, druh vzorku, lokalita, požadavek), podepsaném školitelem a odpovědným řešitelem.
 • Zadávací protokol slouží jako podklad evidence a fakturace prací a pro vyřizování případných reklamací. Výsledky se předávají formou protokolů společně se zbytky vzorků a také elektronickou formou. Výsledný protokol se zbytky vzorků je třeba převzít osobně.

  Nevyzvednuté zbylé vzorky jsou po 1/2 roce likvidovány


Požadavky jednotlivých laboratoří na vzorky


Laboratoř plazmové spektrometrie (LAPS)

ICP MS, ICP MS LA, ICP OES

 • vyplněný zadávací protokol a požadavek na analýzy ICP
 • roztoky nesmí obsahovat mechnické nečistoty a sraženiny (ani po filtraci)
 • před zadáním vzorků je třeba vždy konzultovat zadání, matrici, objemy atd. s pracovníky LAPS
 • pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost (nedrhne mezi prsty)
 • suché (sušené při laboratorní teplotě)
 • srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi)
 • optimální hmotnost vzorku je cca 3-5g (po dohodě možno i méně). Množství vzorku je závislé na typu požadované analýzy a je vhodné konzultovat ho s pracovníky laboratoře
 • nejvhodnějším obalem jsou lahvičky

Chemická laboratoř

silikátová analýza

 • vyplněný zadávací protokol
 • pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost (nedrhne mezi prsty)
 • suché (sušené při pokojové teplotě)
 • srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi)
 • optimální hmotnost vzorku pro silikátovou analýzu je cca 15g (po dohodě možno i méně, 3-5g). Množství vzorku jsou závislá na typu požadované analýzy a je proto vhodné je konzultovat s pracovníky laboratoře
 • nejvhodnějším obalem jsou lahvičky
 • jako absolutně nevhodný obal pro vzorky jsou mikroténové sáčky! Elektrostatické náboje vznikající při použití těchto sáčků negativně ovlivňují přesnost vážení vzorku

stopové prvky (pevné vzorky) - laboratoř AAS nebo LAPS

 • vyplněný zadávací protokol a případně požadavek na analýzy ICP
 • pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost
 • suché (sušené při pokojové teplotě)
 • srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi)
 • optimální hmotnost vzorku je cca 3-5g (po dohodě možno i méně). Množství vzorku jsou závislá na typu požadované analýzy a je proto vhodné je konzultovat s pracovníky laboratoře
 • nejvhodnějším obalem jsou lahvičky

analýza vody - především skupinová stanovení kationtů (AAS) a aniontů (HPLC)

kationty

 • vyplněný zadávací protokol
 • roztoky je třeba fixovat kyselinami (2-5% HNO3, HCl), podle požadovaných stanovení a podle běžného doporučení. Okyselování vzorků je lépe konzultovat přímo v laboratoři
 • vzorky je vhodné předávat v PVC nebo PE láhvích o objemu cca 500 ml (po dohodě možno i méně)

anionty

 • vyplněný zadávací protokol
 • vzorky musí být ze zřejmých důvodů bez fixace
 • vzorky je vhodné předávat v PVC nebo PE láhvích o objemu cca 500 ml (po dohodě možno i méně)

pro HPLC

 • minimální množství vzorku cca 4 ml, vždy je však výhodnější dodat alespoň 50 ml - pro případ, že by se analýza musela opakovat
 • vzorky musí být filtrovány přes membránový filtr o velikosti pórů 0,45 mikrometru
 • vzorek nesmí být nijak stabilizován, a proto je vhodné dodat jej k analýze co nejdříve v případě nutnosti skladovaní doporučujeme skladovat v chladničce
 • současně se vzorkem je vhodné vždy dodat slepý vzorek, který byl připraven z deionizované vody stejnou manipulací, jaká byla prováděna se vzorkem (zejména se jedná o filtraci, kde může dojít k nezanedbatelné kontaminaci vzorku)
 • maximální vodivost vzorku - cca 600 mikroSiemens

Brusírny

 • vyplněný zadávací protokol
 • čitelně popsané a čisté
 • pokud možno oddělené v krabičkách na nosítkách
 • brusírny zpracovávají vzorky hornin a dalších materiálů do průměru cca 7 cm nebo jedna hrana (z důvodu omezené velikosti diamantové pily)
 • po dohodě možno i větší (v případě tenkých vzorků)
 • zpracování objemnějších vzorků je třeba konzultovat s pracovníky brusíren

Laboratoř elementární analýzy C a S (LEA)

 • vyplněný zadávací protokol
 • pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost
 • suché (sušené při pokojové teplotě)
 • srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi)
 • optimální hmotnost vzorku je cca 5 g (po dohodě možno i méně). Množství vzorku jsou závislá na typu požadované analýzy a je proto vhodné je konzultovat s pracovníky laboratoře
 • nejvhodnějším obalem jsou lahvičky

Analýza celkové rtuti pomocí analyzátoru AMA 254

Pevné vzorky:

 • vyplněný zadávací protokol
 • pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost
 • suché (sušené při pokojové teplotě)
 • srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi)
 • optimální hmotnost vzorku je cca 3 g (po dohodě možno i méně). Množství vzorku jsou závislá na typu požadované analýzy a je proto vhodné je konzultovat s pracovníky laboratoře
 • nejvhodnějším obalem jsou lahvičky

Roztoky:

 • vyplněný zadávací protokol
 • vzorky musí být ve skleněných obalech
 • množství, stabilizaci, obal a skladování vzorku konzultujte s pracovníky laboratoře

Akce dokumentů