E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoře a metody

 


Používané normy a předpisy

Stanovení hygroskopické vody (H2O-)
   ČSN 72 0102

Stanovení vody chemicky vázané (H2O+) a kysličníku uhličitého
   ČSN 72 0104, ČSN 72 0121

Stanovení ztráty žíhání
   ČSN 72 0103

Rozklad vzorků sintrací s uhličitanem sodným
   ČSN 72 0101

Rozklad vzorků kyselinou fluorovodíkovou a chloristou
   ČSN 0101

Vážkové stanovení křemíku
   ČSN 72 0105

Fotometrické stanovení titanu
   ČSN 72 0112

Komplexometrické stanovení celkového železa a hliníku
   ČSN 72 0109

Stanovení dvojmocného železa
   ČSN 72 0111

Komplexometrické stanovení vápníku
   ČSN 72 0113

Komplexometrické stanovení hořčíku
   ČSN 72 0114

Stanovení celkové síry
   ČSN 72 0118

Fotometrické stanovení fosforu
   ČSN 72 0116

Stanovení Na2O, K2O po kyselinovém rozkladu metodou FAAS
   Interní předpis

Stanovení stopových prvků po kyselinovém rozkladu metodou FAAS
   Interní předpis

Stanovení kationtů ve vodách metodou FAAS
   Interní předpis

Stanovení skupiny aniotů ve vodách metodou HPLC
   Interní předpis

Příprava výbrusů
   Interní předpisy

Akce dokumentů