E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHistorie LGÚ

Soubor chemickoanalytických prací a technik (instrumentálních i klasických) používaných dnes na pracovištích LGÚ navazuje na laboratorní metody prováděné a rozvíjené v bývalých laboratořích Ústavu geologických věd a v bývalých chemických laboratořích kateder petrologie a mineralogie. Část pracovišť geologické sekce, zabývajících se analýzou a zpracováním přírodních materiálů, byla při reorganizacích po r. 1989 spojena v jedno pracoviště s názvem Laboratoře geologických ústavů (LGÚ). Zřizovací a ustavující listina z roku 1994 je uložena u ředitele LGÚ. 

Dobová fotografie, r. 1913, uprostřed snímku zakladatel LGÚ

 

1913 – Jára da Cimrman se zmiňuje o laboratořích ve svých spisech

1964 – založen Ústav geologických věd (ÚGV) 

1994 – založeny Laboratoře geologických ústavů


 

Analytické techniky a zařízení LGÚ je možno využít pro širokou oblast anorganické analýzy v geovědách. LGÚ tvoří významnou část laboratorního zázemní geologické sekce, avšak nikoliv výlučnou. Z tohoto důvodu jsou na stránkách LGÚ prezentovány i další významnější laboratoře geol. sekce.

Služeb LGÚ využívá geologická veřejnost UK PřF tj. vědeckopedagogičtí pracovníci, studenti všech forem studia, kooperující pracoviště UK i dalších VŠ, atd.

LGÚ se účastní pedagogického procesu a jsou spoluřešitelem celé řady vědeckých projektů. LGÚ provádějí vlastní výzkum spojený s aplikací analytických metod v geovědách, kterým především udržují vysokou odbornost pracoviště. Dále LGÚ spolupracují se státními úřady a s odborníky z různých oborů medicíny, chemie, archeologie a biologie.

Systém kvality je zajištěn účastí v okružních mezinárodních laboratorních testech a pomocí mezinárodních a interních referenčních materiálů.

Akce dokumentů