E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakty

Přehled kontaktů geologické sekce.

Adresa

Sekce geologie 
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6,
128 43 Praha 2 
Česká republika 

E-mail: sekce-ge@natur.cuni.cz
Tel.: 221 951 430
Fax: 221 951 429


Proděkan

Proděkan jmenovaný děkanem fakulty zodpovídá za správu pracovišť sekce prostřednictvím koordinace pedagogické, vědecké, hospodářské a provozní činnosti základních pracovišť sekce. Funkční období proděkana je čtyřleté, přičemž stejná osoba může vykonávat tuto funkci zpravidla maximálně dvě funkční období po sobě. Proděkana podporuje sekční sekretariát. Stálým poradním orgánem proděkana je sekční vědecká rada.

Prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

martin.mihaljevic@natur.cuni.cz

Telefon (+420...)

221951494 

Místnost

Albertov 6 - 1. patro, č. dveří 113

Zástupci proděkana  

doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (vojtech.ettler@natur.cuni.cz
doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (kachlik@natur.cuni.cz)


Tajemnice sekce

Mgr. Ilona Horychová (sekce-ge@natur.cuni.cz, horycho@natur.cuni.cz


Pracoviště geologické sekce

Pracoviště E-mail a telefon na sekretariát pracoviště Sídlo
Knihovna geologie knihgeol@natur.cuni.cz 221951432 Albertov 6
Chlupáčovo muzeum historie Země mazuch@natur.cuni.cz 221951456 Albertov 6
Mineralogické muzeum matejka@natur.cuni.cz 221951491 Albertov 6
Ústav geologie a paleontologie ugp@natur.cuni.cz 221951462 Albertov 6
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů ugmnz@natur.cuni.cz 221951495 Albertov 6
Ústav petrologie a strukturní geologie petrol@natur.cuni.cz 221951524 Albertov 6
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky uhigug@natur.cuni.cz 221951556 Albertov 6
Laboratoře geologických ústavů lgu@natur.cuni.cz 221951430 Albertov 6

Akce dokumentů