E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademický senát

Akademický senát je samosprávný orgán zastupující akademickou obec fakulty (akademické pracovníky a studenty). Mezi jeho nejdůležitější pravomoci patří např. volba kandidáta na děkana, schvalování vnitřních předpisů a hospodaření fakulty. Akademický senát PřF UK má 28 členů, polovina zastupuje akademické pracovníky, polovina studenty. Geologická sekce spolu s Ústavem pro životní prostředí je od roku 2009 zastoupena čtyřmi senátory. Další informace naleznete na internetových stránkách Akademického senátu PřF UK

 


 

 

Zástupci Geologické sekce a Ústavu pro životní prostředí v zaměstnanecké komoře

 

Zástupci Geologické sekce a Ústavu pro životní prostředí ve studentské komoře

Akce dokumentů