E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace o sekci

Historie


budova Geologické sekce, Albertov 6
.

Geologické obory na Univerzitě Karlově mají velmi dlouhou a bohatou tradici, která sahá hluboko do historie univerzity. Během zřízení Přírodovědecké fakulty v roce 1920 byl předchůdcem geologické sekce nově ustavený Mineralogicko-petrografický ústav, který byl na svém počátku veden světově uznávaným profesorem mineralogie Františkem Slavíkem, pozdějším rektorem Univerzity Karlovy. Další vývoj a charakter geovědních oborů byl vždy formován významnými vědeckými a pedagogickými osobnostmi, které byly často absolventy studia geologie na Přírodovědecké fakultě. Namátkou můžeme jmenovat Ivo Chlupáče (geolog a paleontolog) a Petra Jakeše (geolog, geochemik a popularizátor vědy).

Současnost


V roce 1994 se struktura Geologické sekce ustálila do současné podoby. Sdružuje 4 ústavy, které svým zaměřením pokrývají široké spektrum geovědních oborů od základních geologických disciplín (geologie, paleontologie, petrologie, strukturní geologie, mineralogie, geochemie) až po aplikované geovědní disciplíny (geochemie životního prostředí, ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, užitá geofyzika).

lišta sekce

Geologická sekce je od počátku spjata s budovou geovědních ústavů v lokalitě Albertov 6. Za dobu své existence prošla tato budova mnoha úpravami. Za nejzásadnější můžeme považovat vybudování celé řady laboratoří s moderní přístrojovou technikou. Kromě špičkového vybavení obsahuje také unikátní sbírky zkamenělin v Chlupáčově muzeu historie Země a minerálů v Mineralogickém muzeuu. Díky těmto podmínkám dnes Geologická sekce poskytuje studentům i zaměstnancům kvalitní vědecké i výukové zázemí a vybavení, odpovídající standardům světových univerzitních pracovišť s geovědním zaměřením.

Akce dokumentů