E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDatování jeskyní (Český ráj)

Jedna ze studovaných jeskyní v pískovcích
.

 

Jak staré jsou pískovcové jeskyně v Českém ráji a jak vznikaly?

V Českém ráji se nachází řada menších, ale pozoruhodných pískovcových jeskyní. Některé
z nich mají stěny místy pokryty vápnitými sintry, které umožňují využít 14C a U/Th datovací
metody. Z provedeného datování vyplývá, že stěny jeskyní neustoupily v posledních 5- 8
tisících letech ani o několik milimetrů. Je tak zjevné, že musely vznikat za jiných podmínek a
klimatu, než panuje v současné době. Nejpravděpodobnějším vysvětlením pro zjištěné tvary
jeskyní je opakované tání a zamrzání vody v pískovci v glaciálech, kdy byl pískovec v okolí
jeskyní v podmínkách věčně zmrzlé půdy (permafrostu). Transport tepla zajišťující tyto
procesy byl pravděpodobně zprostředkován prouděním vzduchu v letních obdobích.

Další informace:
Bruthans J., Churáčková Z., Jenč P. a Schweigstillová J. (2009): Stáří a původ sekundárních
karbonátů v některých jeskyních Českého ráje. 54-58. Zprávy o geologických výzkumech
v roce 2008. Česká geologická služba. Praha.

Bruthans J., Jenč P., Churáčková Z., Schweigstillová J. a Mikuš P. (v tisku): Vykroužené
dutiny Českého ráje: Popis a modely vzniku.- Pískovcový fenomén 2. Jenč P. a Šoltysová L.
Eds.

Na výzkumu spolupracujeme s pracovníky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Jeskyně v Klokočských skalách
.

 

Akce dokumentů