E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJiří Bruthans

 

Kontakt

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Albertov 6
128 43 Praha 2

Místnost: 1. patro 118

Email: bruthans@natur.cuni.cz
Tel.: (+420) 22195 1566 / 777 573 979

 

Odborné zaměření:

Krasová hydrogeologie, stopovací zkoušky, izotopové metody, vznik a vývoj krasu, hydrogeologické mapování, zvětrávací procesy, vznik porozity, zpětné vazby v geologických procesech

Výuka:

Hydrogeologie, Regionální hydrogeologie, Regionální hydrogeologie pro geology, Stopovače a stopovací zkoušky v hydrogeologii, Terénní kurs z hydrogeologie, Úvod do hydrogeologie, Vybrané studie z hydrogeologie

 

Publikační činnost (aktuální viz Reseach Gate)

Zahraniční

2017

Slavík M., Bruthans J. , Filippi M., Schweigstillová J., Falteisek L., Řihošek J. (2017): Biologically-initiated rock crust on sandstone: Mechanical and hydraulic properties and resistance to erosion. Geomorphology 278: 298-313

Bruthans J., Filippi M., Schweigstillova J., Řihošek J. (2017): Quantitative study of a rapidly weathering overhang developed in an artificially wetted sandstone cliff. Earth Surface Processes and Landforms 42: 711-723

2016

Rihosek J., Bruthans J., Masin D., Filippi M., Carling G.T., Schweigstillova J. (2016): Gravity-induced stress as a factor reducing decay of sandstone monuments in Petra, Jordan. Journal of Cultural Heritage 19:415-425.

Žák K., Bosák P. a Bruthans J. (2016): The Bohemian Karst: A condensed record of landscape and living nature evolution. pp 59-72. In: Pánek T. a Hradecký J. (eds). Landscapes and Landforms of the Czech Republic

2015

Kamas J., Bruthans J, Vysoka H. and Kovařík M. (2015): Range of horizontal transport and residence time of nitrate in a mature karst vadose zone. International Journal of Speleology 44(1): 49-59.

2014

Bruthans J., Soukup J., Vaculíková J., Filippi M., Schweigstillova J., Mayo A.L., Mašín D., Kletetschka G.,Řihošek J. (2014): Sandstone landforms shaped by negative feedback between stress and erosion. Nature Geoscience 7(8): 597-601.

Mayo A.L. and Bruthans J. (2014): Using heat flow and radiocarbon ages to estimate the extent of recharge area of thermal springs in granitoid rock: Example from Southern Idaho Batholith, USA, pp. 225-240 In: John M. Sharp (ed.). Fractured Rock Hydrogeology. IAH – Selected Papers on Hydrogeology, vol. 20. 385p.CRC press Taylor and Francis

2012

Bruthans J., Světlík D., Soukup J., Schweigstillová J, Válek J., Sedlackova M, Mayo A.L. (2012): Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes and significance for origin of sandstone landforms. Geomorphology 177-178:178-193.

Carlig, G., Mayo, A.L., Tingey, D., and Bruthans J. (2012): Mechanisms, timing, and rates of arid region mountain front recharge, Journal of Hydrology. 428-429: 15-31.

Vysoká H.,  Bruthans J., Žák K. a Mls J. (2012): Response of the karst phreatic zone to flood events in a major river (Bohemian Karst, Czech Republic) and its implication for cave genesis. Journal of Cave and Karst Studies 74:65-81

Bruthans J., Schweigstillová J., Jenc P., Churácková Z. and Bezdicka P. (2012): 14C and U–series dating of speleothems in the Bohemian Paradise (Czech Republic): Retreat Rates of Sandstone Cave Walls and Implications for Cave Origin. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 9, 1 (165), 93-109.

2011

Filippi M., Bruthans J., Palatinus L., Zare M., Asadi N. (2011): Secondary halite deposits in the Iranian salt karst: general description and origin.-  International Journal of Speleology 40(2): 141-162.

2010

Bruthans J., Filippi M., Zare M., Churáčková Z, Asadi N., Fuchs  M., Adamovič J. (2010): Evolution of salt diapir and karst morphology during the last glacial cycle: effects of sea-level oscillation, diapir and regional uplift, and erosion (Persian gulf, Iran). Geomorphology 121:291-304

Vojtechovska A., Bruthans J., Krejca F. (2010): Comparison of conduit volumes obtained from direct measurements and artificial tracer tests. Journal of Cave and Karst Studies 72, 3: 156-160

Mayo A.L., Herron D., Nelson S. T., Tingey D., Tranel M.J. a Bruthans J. (2010): Timpanogos Cave National Monument, Utah: Geology, Hydrogeology, and Implications for Wasatch Fault Movement. 271-285. In: Sprinkel, D.A., Chidsey, Jr. T.C. and Anderson, P.B. (eds.). Geology of Utah´s Parks and Monuments. Utah Geological Association Publication, 28 (third edition)

2009

Bruthans J. Filippi M, Asadi N, Zare M, Šlechta S, Churáčková Z (2009): Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology, Geomorphology 107: 195–209

Mayo A. L., Bruthans J., Tingey D., Kadlec J. and  Nelson S.(2009):  Insights into Wasach fault strip rates using the age of sediments in Timpanogos cave, Utah.- Quaternary Research 72: 275-283

2008

Bruthans J. , Asadi N., Filippi M., Vilhelm Z.,Zare M. (2008): A study of erosion rates on salt diapir surfaces in the Zagros Mountains, SE Iran.- Environmental Geology 53:1079–1089

Kukačka J., Altová V., Bruthans J., Zeman O. (2008): Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation. Acta Carsologica 37(1): 125-131.

2006

Bruthans J., Filippi M., Geršl M., Zare M., Melková J., Pazdur A., Bosák P. (2006): Holocene marine terraces on two salt diapirs in Persian Gulf (Iran): age, depositional history and uplift rates.- Journal of Quaternary Science. 21, 8: 843-857

Bruthans J., Zeman O. a Vojtěchovská A. (2006): Extent of groundwater flow area: Estimation from spring yield and terrestrial heat flow. Acta Universitatis Carolinae - Geologica 48(1-4): 67-70.

1999-2003

Bruthans J. a Zeman O. (2003): Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: Comparison of carbonate and salt karst. Acta Carsologica 32(1): 83-99.

Bruthans J., Šmíd J.,  Filippi M. a Zeman, O. (2001): Thickness of caprock and other important factors affecting morphogenesis of salt karst. Acta Carsologica 29(2): 51-64.

Bosák P., Bruthans J., Filippi M., Svoboda T., Šmíd J. (1999): Karst and Caves in the Salt Diapirs, SE Zagros Mts., Iran. Acta Carsologica 28(2): 41-75.

ČR (vybrané):

Bruthans J., Kůrková I., Rybářová M., Grundloch J., Kadlecová R. (2016): Hydrogeologie fluviálních sedimentů v prostoru skorkovského a sojovického jímacího řadu: zhodnocení proudění a chemizmu ve světle nových údajů z průzkumných vrtů. Geoscience Reseach Reports 49: 93-99

Mikuš P., Soukup J., Bruthans J. (2015): Stopovací zkoušky na Huberově ponoru (Kryštofovo údolí u Liberce). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014, 5 str.

Goliáš V., Hrušková L., Černík T., Bruthans J., Nakládal P., Churáčková Z., Kula A. (2014): Albrechtický chloridový okrsek. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013: 165-170.

Bruthans J., Soukup J., Světlík D., Schweigstillová J., Mayo A.L. (2013): Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012: 109-115.

Kůrková I., Bruthans J. (2013): Otázka vzniku závrtů, jeskyní a vydatných pramenů v hruboskalském pískovci a implikace pro hydrogeologický konceptuální model kvádrového pískovce. Zprávy o
geologických výzkumech v roce 2012: 287-290.

Schweigstillová J., Bruthans J., Falteisek L., Válek J., Soukup J. (2013): Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a
význam pro pískovcový reliéf. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012: 228-234.

Soukup J., Bruthans J., Světlík D., Schweigstillová J., Smutek D. (2013): Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním podzemní vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012: 296-304.

Bruthans J., Schweigstillová J., Bezdička P., Soukup J. (2012): Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011: 70-74.

Hronec L., Bruthans J., Kadlecová R. (2012): Podíl říční vody a zdroj vod s vysokými koncentracemi dusičnanů ve studňových řadech jímacího území Káraný. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011: 243-250

Bruthans J., Churáčková Z. (2011): Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody pramene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010: 227-232.

Bruthans J., Mikuš P., Soukup J., Světlík D., Kamas J., Zeman O. (2011): Sebeorganizace proudění a porozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod. Zprávy o geologických
výzkumech v roce 2010: 233-238

Churáčková Z., Bruthans J., Lachman V., Musil V., Kadlecová R. (2010): Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů): doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009: 283 – 287.

Kadlecová R., Bruthans J., Buzek F., Doušová B., Krejčová S., Zeman O. (2010): Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009: 288-292.

Vojtěchová A., Bruthans J. (2010): Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009: 293-296.

Vysoká H., Kamas J., Bruthans J., Churáčková Z., Jež M. (2009): Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras). Zprávy o geologických
výzkumech v roce 2008:  255-257.

Bruthans J., Churáčková Z., Jenč P., Schweigstillová J. (2009): Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008: 54-58.

Kadlecová R., Bruthans J., Buzek F., Oster H., Zeman O. (2008): Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007: 217-224.

Kadlecová R., Buzek F., Bruthans J., Zajíček A., Kvítek T. (2007): Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006: 191-195.

Knížek M., Kamas J., Bruthans J. (2007): Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 14:  113-116.

Knížek M., Vojtěchovská A., Bruthans J., Vysoká H. (2006): Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I: Jeskynní systém Rudické propadání - Býčí skála. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
13(1): 122-126.

Bruthans J., Kadlecová R. (2005): Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl).
Zprávy o výzkumech v roce 2004: 161-163.

Kukačka J., Bruthans J., Zeman O., Altová V. (2005): Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku. Zprávy o výzkumech v roce 2004: 163-165.

Akce dokumentů