E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExterní učitelé

Podrobnější informace naleznete na webové stránce Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

Externí učitelé

IG - inženýrská geologie, HG - hydrogeologie, UG - užitá geofyzika

Jméno Titul E-mail Pracoviště, obor, telefon
Karel DROZD Doc. Ing. CSc. karel.drozd@centrum.cz inženýrská geologie, 1559
František GALLOVIČ RNDr. PhD. gallovic@karel.troja.mff.cuni.cz MFF UK, globální geofyzika,
Josef HORÁLEK Ing. CSc. jhr@ig.cas.cz GFÚ AVČR, fyzika pro geofyziky
Radovan CHMELAŘ RNDr. PhD. radovan.chmelar@pudis.cz PUDIS Praha, inženýrská geologie
Miloš JANEČEK Doc. RNDr. CSc. Milos.Janecek@mff.cuni.cz MFF UK, fyzika
Aleš KAPIČKA RNDr. CSc. kapicka@ig.cas.cz GFÚ AVČR, magnetomineralogie
Jaroslav KNĚZ Doc. RNDr. CSc. knezj@natur.cuni.cz užitá geofyzika, 1565
Miroslav KOBR RNDr. CSc. kobr@natur.cuni.cz užitá geofyzika, karotáž, 1547
Jan KRÁL RNDr. a.kralova@volny.cz terénní IG
Petr KYCL Ing. petr.kycl@geology.cz ČGS Praha
Přemysl MÁLEK RNDr. CSc. Premysl.Malek@mff.cuni.cz MFF UK, fyzika,
Jan MAREK RNDr. CSc. uhigug@natur.cuni.cz SG - Geotechnika, terénní IG
Jiří MüHL Ing. muhl@zakladani.cz Zakládání staveb, a.s., inženýrská geologie,
Tomáš Ondovčin Mgr., PhD. ondovcin@natur.cuni.cz

Hydrogeologie, A6,1.patro, 1560

František PASTUSZEK RNDr.   Vodní zdroje,a.s., kontaminační HG
Jaroslav PAŠEK Prof. Ing. DrSc.   inženýrská geologie
Eduard PETROVSKÝ RNDr. CSc. edp@ig.cas.cz GFÚ AVČR, magnetomineralogie
Alexandr ROZSYPAL Doc. Ing. CSc. rozsypal@geotechnika.cz SG - Geotechnika, monitoring
Bohuslav RŮŽEK RNDr. CSc. bruzek@ig.cas.cz GFÚ AVČR, UG, seismika
Jakub ŠTAINBRUCH RNDr. Ph.D. stainbruch.jakub@inset.com Inset s.r.o., geofyzika
Jaromír ŠANTRUČEK RNDr. santr@natur.cuni.cz hydrogeologie
Čestmír TOMEK RNDr. CSc. Cestmir.Tomek@seznam.cz ČGS Brno, naftová geofyzika

Akce dokumentů