E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoře

Ústav provozuje následující laboratoře:

  • laboratoř mimozemské geofyziky a geologie
  • laboratoř mechaniky zemin
  • izotopovou datovací laboratoř
  • laboratoř reflexní seismiky (společné pracoviště Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky a Ústavu geologie a palentologie)

Ústav vlastní a provozuje následující geofyzikální přístroje.

Akce dokumentů