E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO inženýrské geologii

Inženýrská geologie zkoumá geologické procesy v nejsvrchnější části zemské kůry. Jejím nejčastějším cílem je poskytnout technikům – stavařům – kvalitní informace pro jejich činnost, především pro volbu optimálního technického řešení plánovaného stavebního díla: stavbu dálnice, železnice, hráze, plavebního kanálu, tunelu, podzemní kaverny aj. I jednoduché „pozemní“ stavby, jako např obytné budovy, však musejí být založeny v horninovém prostředí, musejí pro ně zpravidla být vyhloubeny stavební jámy, a i takové každodenní stavební činnosti vyžadují inženýrskogeologické (geotechnické) informace o kvalitě horninového prostředí, s nímž stavba souvisí. Inženýrská geologie však poskytuje i další informace.

 

 

Akce dokumentů