E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Jiří ZACHARIÁŠ, Csc.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


zachariasDocent - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří 123
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221951 497
E-mail: zachar@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

  • Geologie a geneze rudních ložisek (zejména ložiska zlata)
  • Aplikace mineralogie, geochemie, strukturní geologie při studiu a průzkumu rudních ložisek
  • Vyhledávání a průzkum rudních ložisek
  • Aplikace fluidních inkluzí pro určení teploty a složení paleofluid (od nízkoteplotních procesů až po procesy magmatické)
  • Izotopová geochemie stabilních izotopů O, C, S, H – vše, od odběrů vhodných vzorků, přes vlastní určení izotopového složení, po interpretaci dat
  • Geochemie hydrotermálních procesů

Akce dokumentů