E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánky v časopisech za posledních 5 let


2017

Zachariáš J., Němec M. (2017): Gold to aurostibite transformation and formation of Au-Ag-Sb phases: the Krásná Hora deposit, Czech Republic. Mineralogical Magazine 81, 987-999. DOI: 10.1180/minmag.2016.080.145

2016

Zachariáš J. (2016): Structural evolution of the Mokrsko-West, Mokrsko-East and Celina gold deposits, Bohemian Massif, Czech Republic: Role of fluid overpressure. Ore Geology Reviews 74, 170-195. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2015.11.027

Kříbek B., Zachariáš J., Knésl I., Míková J., Mihaljevič M., Veselovský F., Bamba O. (2016): Geochemistry, mineralogy, and isotope composition of Pb, Zn, and Cu in primary ores, gossan and barren ferruginous crust from the Perkoa base metal deposit, Burkina Faso. Journal of Geochemical Exploration 168, 49-64. DOI: 10.1016/j.gexplo.2016.05.007

2015

Kříbek B., Sýkorová I., Machovič V., Knésl I., Laufek F., Zachariáš J. (2015): The origin and hydrothermal mobilization of carbonaceous matter associated with Paleoproterozoic orogenic-type gold deposits of West Africa. Precambrian Research 270, 300-317. DOI: 10.1016/j.precamres.2015.09.017

Procházka V., Zachariáš J., Strnad L. (2015): Izotopy Pb a modelová stáří puklinových výplní v granitu ve vrtu PDM-1 u Rejčkova, Melechovský masív. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy neuveden, 4-12.

2014

Procházka V., Zachariáš J., Matějka D. (2014): Katodoluminescence horninotvorných minerálů a fosilií s využitím spektrometrie. Zprávy o geologických výzkumech v roce (Geoscience Research Reports), 130-133.

Žák K., Svojtka M., Breiter K., Ackerman L., Zachariáš J., Pašava J., Veselovský F., Litochleb J., Ďurišová J., Haluzová E. (2014): Padrt' Stock (Tepla-Barrandian Unit, Bohemian Massif): petrology, geochemistry, U-Pb zircon dating of granodiorite, and Re-Os age and origin of related molybdenite mineralization. Journal of Geosciences 59, 351-366. DOI: 10.3190/jgeosci.177

Zachariáš J., Trubač J. (2014): Intrusive and deformation history of the Sevetin Pluton, Moldanubian Batholith: record of polyphase tectonic evolution of the Blanice Graben, Bohemian Massif. Journal of Geosciences 59, 441-456. DOI: 10.3190/jgeosci.175

Zachariáš J., Morávek P., Gadas P., Pertoldová J. (2014): The Mokrsko-West gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: Mineralogy, deposit setting and classification. Ore Geology Reviews 58, 238-263. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2013.11.005

Zachariáš J., Štrba M. (2014): Vývoj křehkých deformací v granitu z lomu v Ševětíně u Českých Budějovic a jejich vztah ke vzniku Pb-Zn zrudnění. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 70-85.

2013

Zachariáš J., Žák K., Pudilová M., Snee L. (2013): Multiple fluid sources/pathways and severe thermal gradients during formation of the Jilove orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic. Ore Geology Reviews 54, 81-109. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2013.02.012

Velebil D., Zachariáš J. (2013): Fluid inclusion study of the Horní Luby cinnabar deposit, Saxothuringian Zone, Bohemian Massif: clues for the metamorphic remobilization of mercury. Journal of Geosciences 58, 283-298. DOI: 10.3190/jgeosci.145

2012

Zachariáš J., Hübst Z. (2012): Structural evolution of the Roudny gold deposit, Bohemian Massif: a combination of paleostress analysis and review of historical documents. Journal of Geosciences 57, 87-103. DOI: 10.3190/jgeosci.117

 

 

 

Akce dokumentů