E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO ústavu

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je moderním výukovým a výzkumným pracovištěm, které zkoumá dynamiku chemických látek ve svrchních sférách Země. Provádíme základní i aplikovaný výzkum v horninové i environmentální geochemii, mineralogii a ložiskové geologii.

Kontakty

Adresa:   Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
Albertov 6, Praha 2, 128 43, Česká republika 
tel.: 22195 1495, fax: 22195 1496, E-mail: ugmnz@natur.cuni.cz
Ředitel ústavu:   Doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D. (drahota@natur.cuni.cz
Zástupce ředitele:   Prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (ettler@natur.cuni.cz
Sekretářka:   Iva Kolínská (ugmnz@natur.cuni.cz
Sociální síť:  

 


Ředitelé ústavu:                 
Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (1990 - 1999) 
Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (2001 - 2005)

Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (2005 - 2011) 
Prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (2011-2017)

Prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (2017-2023)
Doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D. (od 2023)

Akce dokumentů