E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánky v časopisech za posledních 5 let


2017

Hošek J., Pokorný P., Prach J., Lisá L., Grygar TM., Knésl I., Trubač J. (2017): Late Glacial erosion and pedogenesis dynamics: Evidence from high-resolution lacustrine archives and paleosols in south Bohemia (Czech Republic). Catena 150, 261-278.

Trubač J., Janoušek V., Žák J., Somr M., Kabele P., Švancara J., Gerdes A., Žáčková E. (2017): Origin of reverse compositional and textural zoning in granite plutons by localized thermal overturn of stratified magma chambers. Lithos 277, 315-336. DOI: 10.1016/j.lithos.2016.10.002

2016

Vaněk A., Grӧsslová Z., Mihaljevič M., Trubač J., Ettler V., Teper L., Cabala J., Rohovec J., Zádorová T., Penížek V., Pavlů L., Holubík O., Němeček K., Houška J., Drábek O., Ash C. (2016): Isotopic Tracing of Thallium Contamination in Soils Affected by Emissions from Coal-Fired Power Plants. Environmental Science and Technology 50, 9864-9871. DOI: 10.1021/acs.est.6b01751

2015

Trubač J., Vrána S., Haluzová E., Ackerman L. (2015): Petrology and geochemical characteristics of phlogopite pyroxenite related to durbachites, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. Journal of Geosciences 60, 73-90. DOI: 10.3190/jgeosci.191

2014

Trubač J., Žák J., Chlupáčová M., Janoušek V. (2014): Magnetic fabric and modeled strain distribution in the head of a nested granite diapir, the Melechov pluton, Bohemian Massif. Journal of Structural Geology 66, 271-283. DOI: 10.1016/j.jsg.2014.05.015

Tasáryová Z., Schnabl P., Čížková K., Pruner P., Janoušek V., Rapprich V., Štorch P., Manda Š., Frýda J., Trubač J. (2014): Gorstian palaeoposition and geotectonic setting of Suchomasty Volcanic Centre (Silurian, Prague Basin, Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif). GFF 136, 262-265. DOI: 10.1080/11035897.2013.879735

Zachariáš J., Trubač J. (2014): Intrusive and deformation history of the Sevetin Pluton, Moldanubian Batholith: record of polyphase tectonic evolution of the Blanice Graben, Bohemian Massif. Journal of Geosciences 59, 441-456. DOI: 10.3190/jgeosci.175

Janoušek V., Navrátil T., Trubač J., Strnad L., Laufek F., Minařík L. (2014): Distribution of elements among minerals of a single (muscovite-) biotite granite sample – an optimal approach and general implications. Geologica Carpathica 65, 257-271. DOI: 10.2478/geoca-2014-0017

Akce dokumentů