E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty


  • Aplikace moderních analytických metod pro určování provenience dekoračního kamene karbonátového složení (GAČR č. GP205/09/P138, 2009-2011, hlavní řešitel)
  • Kvantitativní analýza deformačních struktur křemene ovlivňujících vznik ASR v betonu (GAČR č. GAP104/12/0915, 2012-2015, hlavní řešitel)
  • Experimentální studium mezních stavů napětí v oblasti růstu a porušení trhlinami jako kritických parametrů trvanlivosti pórovitého přírodního kamene (GAČR č. GA13-13967S, 2013-2017, člen řešitelského týmu)
  • Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České - komplexní znalostní systém o zdrojích, vlastnostech, využití, trvanlivosti, historie využití, kompatibilitě a vzájemné zaměnitelnosti (MK, NAKI č. DF13P01OVV008, 2013-2017, člen řešitelského týmu)

Studenti


  • Bc. Markéta Kuchyňová: Reaktivnost křemene v experimentálních maltových tělesech (2014-2016)

Akce dokumentů