E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánky v časopisech za posledních 5 let


 

2017

Lokajíček T., Přikryl R., Šachlová Š., Kuchařová A. (2017): Acoustic emission monitoring of crack formation during alkali silica reactivity accelerated mortar bar test. Engineering Geology 220, 175-182. DOI: 10.1016/j.enggeo.2017.02.009

Šachlová Š., Kuchařová A., Pertold Z., Přikryl R., Fridrichová M. (2017): Quantitative assessment of ASR potential of quartz-rich aggregates: comparison of chemical test and accelerated mortar bar test improved by SEM-PIA. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 76, 133-144. DOI: 10.1007/s10064-015-0812-z

Kuchařová A., Přikryl R. (2017): Mineralogical and geochemical (stable C and O isotopes) variability of marbles from the Moldanubian Zone ( Bohemian Massif, Czech Republic): implications for provenance studies. Environmental Earth Sciences 76. DOI: 10.1007/s12665-016-6348-0

2016

Kuchařová A., Götze J., Šachlová Š., Pertold Z., Přikryl R. (2016): Microscopy and Cathodoluminescence Spectroscopy Characterization of Quartz Exhibiting Different Alkali-Silica Reaction Potential. Microscopy and Microanalysis 22, 189-198. DOI: 10.1017/S1431927615015524

Šachlová Š., Kuchařová A., Pertold Z., Přikryl R. (2016): Evaluation of alkali-silica reaction potential of quartz-rich rocks by alkaline etching of polished rock sections. Environmental Earth Sciences 75. DOI: 10.1007/s12665-016-5519-3

Lokajíček T., Kuchařová A., Petružálek M., Šachlová Š., Svitek T., Přikryl R. (2016): Semi-continuous ultrasonic sounding and changes of ultrasonic signal characteristics as a sensitive tool for the evaluation of ongoing microstructural changes of experimental mortar bars tested for their ASR potential. Ultrasonics 71, 40-50. DOI: 10.1016/j.ultras.2016.05.012

2015

Šťastná A., Šachlová Š., Pertold Z., Přikryl R. (2015): Factors affecting alkali-reactivity of quartz-rich metamorphic rocks: Qualitative vs. quantitative microscopy. Engineering Geology 187, 1-9. DOI: 10.1016/j.enggeo.2014.12.012

2014

Šachlová Š., Pertold Z., Šťastná A., Míčka T. (2014): Factors affecting DEF and ASR in the concrete dam at Vrané nad Vltavou. International Journal of Research in Engineering and Technology 3, 57-62. DOI: 10.15623/ijret.2014.0325010

Pertold Z., Šachlová Š., Šťastná A., Bílek Vm., Krutilová K., Bílek Vs., Topolář L. (2014): Alkalicko-křemičitá reakce v České republice a možnosti její eliminace. Beton - technologie, konstrukce, sanace 14, 34-41.

2012

Šťastná A., Šachlová Š., Pertold Z., Přikryl R., Leichmann J. (2012): Cathodoluminescence microscopy and petrographic image analysis of aggregates in concrete pavements affected by alkali-silica reaction. Materials Characterization 65, 115-125. DOI: 10.1016/j.matchar.2012.01.008

Konference


  • European Mineralogical Conference (2 EMC) Minerals, rocks and fluids: alphabet and words of planet Earth, Rimini, Italy, 11-15. 9. 2016.
  • Conference of the International Cement Microscopy Association (37 ICMA), Seattle, USA, 3-7. 5. 2015.
  • International Conference of the Non-Traditional Cement & Concrete (5 NTCC), Brno, Česká republika, 16-19. 6. 2014.
  • International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies (3 SCMT), Kyoto, Japan, 19-21. 8. 2013.
  • SGA Biennial Meeting (12 SGA), Uppsala, Sweden, 12-15. 8. 2013.
  • Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials (13, 15 EMABM), Ljubjana, Slovenia,14-18. 6. 2011; 16-19. 6. 2015.
  • European Geosciences Union General Assembly (EGU), Vienna, Austria, 2006-2008, 2011, 2013, 2015, 2016.

Akce dokumentů