E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum a studenti

Současné projekty


GAČR 17-27099S (2017 - ): Variabilita australskoasijských tektitů v širším okolí Muong Nong v Laosu - prostředek k hledání jejich zdrojových hornin a mateřského kráteru

GAČR 13-22351S (2013 – 2016): Využití netradičních a tradičních izotopových systémů k identifikaci zdrojových materiálů a procesů vzniku vltavínů. (PI: Tomáš Magna, ČGS Praha)

MŠMT, LH12079 (2012 – 2015): Simulace kosmického zvětrávání - vliv přítomnosti nanočástic železa na reflektanční spektra planetek. (PI: Tomáš Kohout, GlÚ AVČR, Praha)

GAAV IAA300130902 (2009-2013): Charakteristika plášťových zdrojů a krystalizační historie subvulkanických alkalických hornin na příkladu oherského riftu: Geochemické studium a systematika izotopů Sr a Nd.

GA ČR 205/09/0991 (2009-2011): Vznik vltavínů - komplexní geochemické studium. (PI: Jiří Mizera, ÚJF AVČR, Řež)

Studenti


Doktorské studium:

 • Mészárosová Noemi: Minerals in meteorites: composition, structure and synthetic analogues. (2016- )
 • Křížová (roz. Jonášová) Šárka: Chemické a fyzikální vlastnosti impaktových skel. (2014- )
 • Soumar Jan: Krystalochemie vybraných komplexních sulfidů jako odraz složení mateřských hydrotermálních fluid. (2011- )
 • Kallistová Anna: Structural and Chemical Aspects of Calcium Phosphate Formation in Tooth

Magisterské studium:

 • Mészárosová Noemi: Variabilita chemického složení apatitů alkalických hornin Českého masívu. (2013-2015)
 • Soumar Jan: Krystalochemie granátů pyralspitové skupiny. (2009-2011)
 • Kallistová Anna: Krystalochemie pyroxenů a amfibolů z Českého středohoří. (2009-2010)
 • Goll Jan: Krystalochemie slíd z Českého středohoří. (2008-2011)
 • Nádvorníková (roz. Išková) Petra: Chemická a spektroskopická charakterizace keltských kovových artefaktů. (2008-2010)

Bakalářské studium:

 • Píšová Barbora: Krystalová a molekulová struktura granátů z lokalit Českého středohoří. (2017- )
 • Fikar Lukáš: Termobarometrie ultrabazik ofiolitů vardarké zóny v Makedonii. (2012-2014)
 • Mészárosová Noemi: Substituční trendy v apatitech kenozoických vyvřelých hornin České republiky. (2012-2013)
 • Soumar Jan: Syntetický baddeleyit v dentální protetice. (2008-2009)
 • Vlček Vojtěch: Defekty ve struktuře fluoritu vyvolané ozářením. (2008-2009)

Akce dokumentů