E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka

 


Impaktové kráterování a šoková metamorfóza (MG431P39, letní s.: 1/0 Zk, kredity: 2)

Přednáška seznamuje posluchače s problematikou hypervelocitních dopadů extraterestrických těles na povrch Země. Podává popis typů kráterů a jejich stavby. Vysvětluje jejich vznik a interakci horninového prostředí s šokovou vlnou vytvářející kráter. Poukazuje na důsledky dopadů extraterestrických těles na živé systémy jak v geologické minulosti tak v současnosti či budoucnosti.


Meteority, jejich původ a složení (MG431P40, letní s.: 2/0 Zk, kredity: 2)

Meteority představují unikátní materiály, které dokládají historii naší sluneční soustavy. Liší se navzájem svojí strukturou, chemickým i minerálním složením. Dělí se na nediferencované (chondrity) a diferencované (achondrity, kamenná železa a železa). Detailní údaje o chemismu, mineralogii a stavbě potom dovolují další podrobné členění v rámci těchto základních skupin. Mezi minerály, které se na stavbě meteoritů podílejí, se vyskytuje kromě běžných nerostů I celá řada fází z pozemských hornin neznámých, popřípadě fází, které nacházíme na Zemi pouze vzácně. Toto specifické minerální složení a struktura odráží specifické fyzikální a chemické podmínky, za nichž meteority vznikaly.


Metody výzkumu struktury pevných látek v geovědách (s Jakubem Plášilem, MG431P70, letní s.: 1/2 Z+Zk, kredity: 4)

Kurz se věnuje popisu metod používaných k získání a zpracování difrakčních dat v mineralogii. Ukáže možnosti i omezení vybraných metod. Rovněž se zabývá vlivem reálné struktury na difrakční obraz.


Mineralogie (MG431P52, zimní s.: 3/2 Z+Zk, kredity: 6)               

Přednáška prezentuje základy obecné a systematické mineralogie. V části věnované obecné mineralogii se zabývá základními fyzikálními a chemickými vlastnostmi minerálů a uvádí je do souvislosti s krystalovou strukturou. Jsou probírány základy vybraných experimentálních metod používaných ve výzkumu minerálů. Část věnovaná systematické mineralogii podává stručné informace o vybraných důležitých nerostech, jejich výskytu, vzniku a případně vztahu k jiným minerálům. Pozornost je věnována i otázkám vzniku minerálů a jejich praktickému využití.


Vznik, výskyt a struktura minerálů (s Jakubem Plášilem, MG431P48, zimní s.: 3/2 Z+Zk, kredity: 6)

Cílem kurzu je prohloubení znalostí o vztazích mezi chemickými a strukturními vlastnostmi minerálů. Dále kurz probere důležité minerály jednotlivých skupin nerostného systému. Rovněž bude věnována odpovídající pozornost genetickým otázkám výskytu určitých minerálů.

Akce dokumentů