E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. Mgr. Richard PŘIKRYL, Dr.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


prikrylProfesor - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří 122
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221951 500
E-mail: prikryl@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

  • Ložisková geologie průmyslových nerostů a hornin, včetně stavebních surovin, s důrazem na využití mikroskopických, petrofyzikálních, a mechanických metod výzkumu.
  • Provenience, vlastnosti a trvanlivost přírodního kamene a dalších stavebních hmot z památkových objektů.
  • Spoluúčast na aplikaci metod texturní analýzy pórovitých materiálů v rámci Laboratoře sorpční a porometrické analýzy, společného pracoviště ÚSMH AVČR, v.v.i. a PřF UK

Akce dokumentů