E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Kateřina OSTERROTHOVÁ, Ph.D.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


Vědecký pracovník - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří 124C
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221 951 517
E-mail: osterrot@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

  • Využití Ramanovy spektrometrie v oblasti geochemie, astrobiologie, gemologie

Výzkumný tým: Exobiology Group

Akce dokumentů