E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Lenka VONDROVICOVÁ

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


Vědecký pracovník - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří 110A
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221 951 442 | 604 871 490
E-mail: maskova1@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

Operátorka Centra výzkumu stabilních a radiogenních izotopů (vývoj metodik měření pomocí hmotnostní spektroskopie, příprava a zpracování vzorků, separace zájmových prvků s využitím iontově výměnné chromatografie)

  • Izotopová analýza v geochemie a archeometrii

 

Akce dokumentů