E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Filip KOŠEK, Ph.D.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


Vědecký pracovník - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří 124
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221951 517
E-mail: filip.kosek@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

  • Studium sulfátů a minerálních alterací za nízko a vysokoteplotních podmínek
  • Ramanova spektroskopie minerálů
  • Aplikace přenosných Ramanových spektrometrů v mineralogii

Tým: Exobiology Group

https://orcid.org/0000-0002-5675-7913

Akce dokumentů