E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Mimořádný seminář: Environmental minerals: Bacteria, Worms, Dusts, Toxins, and the Human Body
Zveme Vás na přednášku v rámci projektu Europian Association of Geochemistry Distinguished Lecture tour: Environmental minerals: Bacteria, Worms, Dusts, Toxins, and the Human Body, kterou přednese profesorka Karen Hudson-Edwards z univerzity v Exeteru (UK). Seminář se koná v pondělí 13. ledna 2020 od 15:00 v Ložiskových sbírkách PřF UK.
Karen-Hudson-Edwards_170.jpg
plakat Quin
Krátký kurz z ložiskové geologie - zrušen kvůli pandemii
hlava_quinones-seminar.jpg
quinones-seminar.JPG
Nový minerál luboržákit
Tým ruských, dánských a českých autorů popsali nový minerál, který nazvali na počest významného mineraloga z PřF UK Prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.
luboržák.png
struktura luborzakit
pametni medaile
doc. Emil Jelínek laureátem pamětní medaile PřF UK
Na slavnostním zasedání při příležitosti 100 let Přírodovědecké fakulty byla udělena doc. RNDr. Emilu Jelínkovi, CSC. pamětní medaile. Blahopřejeme!
jelinek_resize2.jpg
sp
Vzpomínka na prof. Zdeňka Pertolda
V neděli 25. října 2020 nás po krátké nemoci opustil drahý kolega, RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., emeritní profesor ložiskové geologie Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK.
Pertold.jpg
Pertold (2).jpg
Nabídka zaměstnání pro geology
Státní podnik DIAMO hledá na pozici geologa dva absolventy oboru ložisková geologie. Pokud máte zájem, v příloze naleznete bližší informace a kontakt.
diamo.png
TP IV Geolog_2021-05www.diamo.docx
TP IV Geolog_2021-07www.diamo.docx
MT na Decku
Mineralogické muzeum v České televizi
Diamanty - Jedna z reportáží pátečního dílu naučného pořadu Wifina na ČT:D se natáčela i na našem ústavu v Mineralogickém muzeu.
decko.png
Prof. Jehlička v magazínu Forum
Rozhovor s prof. Janem Jehličkou z ÚGMNZ o exobiologii i o tom, kde a jak rád tráví volný čas, přináší nejnovější číslo Univerzitního magazínu Forum (2/2021)
Grafika1.jpg
Exobiolog hledající stopy života (1).pdf
Smuteční oznámení
Se zármutkem oznamujeme, že dne 6. listopadu 2021 odešel ve věku 78 let doc. Pavel Kašpar, dlouholetý pracovník našeho ústavu v oboru mineralogie. Čest jeho památce.
kaspar
kaspar.jpg
Nový minerál pertoldit
Kolegové z ČGS a PřF MU objevili na hořící haldě u Radvanic nový minerál, který pojmenovali podle našeho nedávno zesnulého kolegy Prof. Zdeňka Pertolda.
pertoldite.png
Pertoldit – 1.jpg
pertoldite slide
MINERÁL ROKU 2022 – KŘEMEN
Rok 2022 byl pod záštitou OSN/UNESCO vyhlášen rokem mineralogie Mezinárodní mineralogickou asociací (IMA). Rozhodli jsme se vyhlásit minerál roku a tím se stal KŘEMEN. V souvislosti s tím právě vychází nové číslo magazínu Přírodovědci 01/2022 a dne 3.5.2022 od 17:30 se ve Velké geologické posluchárně uskuteční seminář pro širokou veřejnost na téma „křemen“, kam jste všichni srdečně zváni.
prirodovedci
letak
ametyst.jpg
Martin Mihaljevič a Vojtěch Ettler z ÚGMNZ mezi nejcitovanějšími vědci ČR ve svém oboru
Podle žebříčku serveru research.com je Martin Mihaljevič nejvíce citovaný vědec ČR v oboru vědy o zemi. Vojtěch Ettler je na sedmém místě mezi nejvíce citovanými českými vědci v oboru životní prostředí. Gratulujeme!
b7f00fed8f81b79.jpg
Cena děkana PřFUK za vynikající závěrečnou práci v bakalářském a doktorském programu
Bc. Kateřina Stonová a RNDr. Magdaléna Peřestá PhD z ÚGMNZ získaly za své závěrečné práce Cenu děkana Přírodovědecké fakulty UK. Oběma studentkám gratulujeme!
image_full.png
pyrit
Pyrit – Minerál roku 2023!
Komise pro rudní mineralogii při Mezinárodní mineralogické asociaci (IMA-COM) vyhlásila pyrit za svůj minerál roku. Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů navazuje na své loňské aktivity a v součinnosti se zmíněnou komisí rovněž vyhlašuje pyrit za český minerál roku 2023.
pyrite.jpg
Rozhovor s Anetou Kuchařovou
V novém čísle časopisu Žena a život najdete rozhovor s naší kolegyní Dr. Anetou Kuchařovou o kráse i důležitosti minerálů.
aneta-kucharova-2023.jpg
logo ÚGMNZ
Změna přednášky - geochemický seminář 7. 11. 2023
Dne 7. 11. 2023 na geochemickém semináři nakonec nevystoupí prof. Jakub Hofman z Recetoxu, ale Dr. Adéla Šípková z ČZU s také velmi zajímavou přednáškou.
GeoRaman 2022 - Speciální číslo v časopisu Journal of Raman Spectroscopy
Právě vyšlé speciální číslo v časopisu Journal of Raman Spectroscopy obsahuje příspěvky z mezinárodní konference GeoRaman 2022, zaměřené na aplikace Ramanovy spektroskopie v geovědních oborech, organizované pracovníky Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných surovin na Univerzitě Karlově v září 2022.
Emil Jelínek - mimořádný seminář
Srdečně zveme na mimořádný ústavní seminář v úterý 5. 12. 2023 od 14:50 v Mineralogické posluchárně, kde u příležitosti 80. narozenin vystoupí emeritní docent Emil Jelínek se vzpomínkovým příspěvkem "Počátky geochemie na Univerzitě Karlově".

Akce dokumentů