E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. Emil Jelínek laureátem pamětní medaile PřF UK

Na slavnostním zasedání při příležitosti 100 let Přírodovědecké fakulty byla udělena doc. RNDr. Emilu Jelínkovi, CSC. pamětní medaile. Blahopřejeme!

Docent Emil Jelínek patří mezi významné české vědce zabývající se geochemií hornin. Ve svém profesním životě se věnoval zejména geochemii magmatického procesu a fázovým vztahům v asociacích vysokotlakých a vysokoteplotních hornin. Vychoval desítky studentů a z pozice vedoucího pracovníka umožnil rozvoj environmentální geochemie, která v současnosti patří mezi vlajkové lodi výzkumu na geologické sekci. Byl členem vědeckých a redakčních rad i řady profesních organizací. Opakovaně působil jako ředitel Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů a přispěl též k rozvoji geologické sekce, v jejímž čele stál  jako proděkan po dvě funkční období.

 

Publikováno: Pátek 03.07.2020 10:00

Akce dokumentů