E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCover page v červencovém čísle Applied Spectroscopy

.Článek autorů Petra Vítka, Jana Jehličky (ÚGMNZ) a Howella G.M. Edwardse se objevil na titulní straně amerického časopisu Applied Spectroscopy. Článek nese název “Practical Considerations for the Field Application of Miniaturized Portable Raman Instrumentation for the Identification of Minerals”. Pojednává o použití přenosného Ramanova spektrometru v geologické praxi, především při terénních měřeních. Přístroj používá laser o vlnové délce 785 nm. Byl zde testován pro identifikaci zejména evaporitických minerálů (sírany, karbonáty) a jejich hydratačních stavů in-situ na několika solných pánvích v kalifornské Mohavské poušti. Na evaporitech byl též studován vliv jednotlivých analytických parametrů na výsledná spektra – přesnost roviny zaostření laseru, expoziční čas, vliv okolního světla na kvalitu spekter atd. Pro ověření možností spektrometru byla dále studována řada sbírkových minerálů, včetně těch, které jsou z pohledu Ramanovské analýzy problematické – tmavé minerály, minerály se silně anizotropickou strukturou, zelené minerály. Popsány a diskutovány jsou tedy možnosti i omezení takového typu přenosného Ramanovského spektrometru pro analýzu minerálů.  

 

odkaz na web Applied spectroscopy: https://www.s-a-s.org/journal/

Publikováno: Čtvrtek 18.07.2013 11:10

Akce dokumentů