E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek o nízkoteplotním vzniku sulfidů arzenu v prestižním časopise Geochimica et Cosmochica Acta

Ve 218. čísle prestižního periodika Geochimica et Cosmochimica Acta vychází článek „Biologically induced formation of realgar deposits in soil“, jehož prvním autorem je Petr Drahota z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů.
Akumulace žlutého realgaru na fragmentu dřeva

Autorům se podařilo nalézt a popsat vznik realgaru (AsS) v nízkoteplotním systému půd, který vytváří značné akumulace v půdách na lokalitě Mokrsko a byl i nalezen na jiných lokalitách světa. Podařilo se prokázat, že vznik této fáze je vázán výhradně na silně redukční mikroprotředí s dominantním zastoupením sulfát redukujících a fermentujících mikroorganismů.  Výsledky této studie potvrdili, že vznik některých sulfidických ložisek arzenu mohl proběhnout za nízkých teplot a byl výrazně ovlivněn činnosti mikroorganismů a také ukázali na další možný způsob sanace kontaminovaných půd.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016703717305781

 

Publikováno: Pondělí 23.10.2017 14:15

Akce dokumentů