E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek Jana Jehličky z ÚGMNZ a zahraničních spoluautorů o zdrojích uhlíku v Pilbarském kratonu (Austrálie) v prestižním časopise Gondwana Research

Gondwana Research uvedl článek „Multiple generations of carbonaceous material deposited in Apex chert by basin-scale pervasive hydrothermal fluid flow“ kolektivu autorů: Alison O. Marshall, Jan Jehlička (ÚGMNZ), Jean-Noël Rouzaud a Craig P. Marshall, ve kterém jsou poprvé doloženy odlišné zdroje a struktura uhlíkaté hmoty hornin starších než než 2,145 Mld let na věhlasné lokalitě Pilbarského kratonu Apex (Západní Austrálie). Určení prekurzorů i představa o remobilizaci uhlíku jsou umožněny díky terénnímu výzkumu, detailní petrografické charakteristice a strukturnímu a mikrotexturnímu studiu jednotlivých typů uhlíku pomocí transmisní elektronové mikroskopie a Ramanovy spektrometrie.

Olcott Marshall A., Jehlicka J., Rouzaud J.-N. Marshall C.P. Multiple generations of carbonaceous material deposited in Apex chert by basin-scale pervasive hydrothermal fluid flow. Gondwana Research, 2014, 25, 284-289.

Publikováno: Sobota 08.03.2014 13:20

Akce dokumentů