E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inResearch


Research Topics    

 • Ecohydrological assessment of water ecosystems
 • Trends of rainfall and runoff regime within regional climate change
 • Human impact on the river network
 • Quality of fresh water
 • Restoration of fresh water ecosystem

Participation in Research Projects (selection)

 • 2019- GAČR, 19-05011S: Spatial and temporal dynamics of hydrometeorological extremes in montane areas
 • 2017- Q44 PROGRES
 • 2013-2017, GAČR, 13-32133S: Headwaters retention potential with respect to hydrological extremes
 • 2005-2011, MSM 0021620831: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace
 • 2008-2010, MŽP SP/1b7/124/08: Negativní antropogenní vlivy v povodí Bíliny. (hlavní řešitel VÚV T.G.M. head: Doc. Vlasák
 • 2005 – 2007, GAČR, GP205/05/P102 - Assessment of the ecohydrological river habitat quality in context of the Water Framework Directive EU (řešitel)
 • 2003-2004, GAČR, č. 205/03/Z046: Hodnocení vlivu změn přírodního prostředí na vznik a vývoj povodní

Document Actions