E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inSelected Publications


  • Lipský, Z. - Romportl, D. (2007): Typologie krajiny v České republice a zahraničí – stav problematiky, metody a teoretická východiska. Geografie – Sborník ČGS ročník 112, 61 – 83.

  • Lipský, Z. - Romportl, D. (2007): Classification and typology of cultural landscapes: methods and applications. In: Ostaszewska, K., Szumacher, I., Kulczyk, S., Malinowska, E. (eds.):  The Role of Landscape Studies for Sustainable Development. University of Warsaw, pp. 519 – 535, ISBN 978-83-89502-42-1.

  • Romportl, D. – Chuman, T. (2007): Proposal method of landscape typology in the Czech republic. In Dreslerová, J. (ed.): Journal of Landscape Ecology. 0. číslo časopisu CZ-IALE, Brno, ISBN 978-80-86386-97-3.

  • Romportl, D. - Chuman, T. - Lipský, Z. (2008): New method of landscape typology in the Czech Republic. Landscape Classification - Theory and Practice, The Problems of Landscape Ecology. Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw, Vol. 20, pp. 315 – 320. ISSN 1899 - 3850.

  • Romportl, D. - Andreas, M. - Vlasáková, B. (2008): Monitoring of biodiversity changes in the landscape scale.  Journal of Landscape Ecology, 1, no.1, CZ-IALE, Praha, pp. 49-67. ISSN 1803-2427.

  • Jačková, K. - Romportl, D. (2008): The relationship between geodiversity and habitat richness in Šumava National Park and Křivoklátsko PLA (Czech Republic): a quantitative analysis approach. Journal of Landscape Ecology, 1, no.1, CZ-IALE, Praha, pp. 23-37. ISSN 1803-2427.

Document Actions