E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPhDr. Mgr. Eva Novotná presented a paper at a conference on Mikuláš Klaudyán

On Wednesday, May 16th, 2018, the conference Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech was held in the premises of Litoměřice castle. Map Collection was represented by PhDr. Mgr. Eva Novotná, who presented a paper titled Klaudyánova mapa Čech v Münsterově Kosmografii (s příklady z Mapové sbírky PřF UK).

 

PhDr. Mgr. Eva Novotná presenting her paper.
Photo: Markéta Hyndráková

 

Published: May 17, 2018 01:00 PM

Document Actions