E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPapers and Publications

  • NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: online ke geografii. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 2009-05-19]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5373>. URN-NBN:cz-ik5373. ISSN 1212-5075.
  • NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: geografická biliografie ČR online. In Knihovny současnosti 2009: prezentace z konference [online]. Brno . SDRUK, 2009 [cit. 2009-07-15]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.sdruk.cz/sec/2009/b7/novotna_GEOBIBLINE.pdf>
  • NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: Geografická biliografie ČR online. In Knihovny současnosti 2009: sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. řervna 2009 v Seči u Chrudimi. Brno : SDRUK, 2009. Veřejné knihovny dnes, s. 177-186. ISBN 978-80-86249-54-4.
  • NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie ČR [online]. Praha : ČGS, 2009 [cit. 2009-07-23]. Dostupný na World Wide Web: <http://geography.cz/2009/07/geograficka-bibliografie-cr/>
  • RAŠKA, Pavel. Geografická bibliografie Česka on-line. Zivotne prostredie. 2009, s. 189-190. 
  • NOVOTNÁ, E. Informační podpora geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009. 268 s. : il. (některé barev.). ISBN 978-80-86561-42-4 (brož.).
  •  VACEK, Josef. Informační podpora geografie. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11. [cit. 2009-11-02]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5790>. URN-NBN:cz-ik5790. ISSN 1212-5075.
  • ZOBAČOVÁ, D. Obrazové informace v geografických časopisech 1.pol 20.století [rukopis] vedoucí práce Eva Novotná.  Praha, 2009. 96 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova. Filozofická fakulta.Ústav informačních studií a knihovnictví, 2009.

Document Actions