E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inResearch Projects

years

title and grant number

funding agency

2017-2019

Food and the city: geography of urban agriculture in the Czech context

17-03796S.

Czech Science Foundation

2012-2015

Geografie alternativních potravinových sítí            a udržitelné spotřeby

P404/12/0470

Czech Science Foundation

2008-2010

Geografie a maloobchod: fenomén nakupování v postkomunistické společnosti a prostoru

GP205/08/P190

Czech Science Foundation

2005

Zahraniční investoři a jejich percepce lokalizačních faktorů a institucionálně-organizačních sítí v České republice

253/2005/B-GEO/PřF

Charles University in Prague

2004

Zahraniční investoři v České republice, jejich kontaktní systémy a regionální a lokální sociální    a institucionální sítě

324/2004/B-GEO/PřF

Charles University in Prague

2003

Zahraniční investoři, kontaktní systémy                 a aglomerační faktory v České republice

198/2003/B-GEO/PřF

Charles University in Prague

2012-

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK - P43 Geografie)

Charles University in Prague

2011-2015

Analýza vztahu zdravotně rizikového chování mládeže a sociogeografických determinant prostředí

NT /12118-5

Ministry of Health Affairs, Czechia

2011-2014

Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering change (Sophie)

278173

7th framework program EU

2012-2017

Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století (UNCE)

 

Charles University in Prague

2005-2011

Výzkumný záměr “Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace”

MSM 0021620831

Ministry of education, youth and sports

2009-2011

Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů         v ČR

P403/09/1491

Czech Science Foundation

 

2008-2009

Social determinants of mental health. Finance and Delivery of Mental Health Services in Central and Eastern Europe

NIH Research Grant # D43TW005810-08

The School of Public Health, University of California (Berkeley, USA)

2010-2011

Etnografické metody terénního výzkumu v sociální a kulturní geografii  ̶  příklad čínských migrantů

B-GEO 31210

Charles University in Prague

2008-2009

Noční Praha: Vnímání a realita městského prostoru

B-GEO 45908

Charles University in Prague

Document Actions