E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPublications

Journal articles and chapters in books

TEMELOVÁ, J., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Urban social problems and marginalized population in post-socialist transition societies: Perception of the city centre of Prague, the Czechia. Urban Affairs Review, 53, č. 2, s. 273-304. doi: 10.1177/1078087415620304.

POSPÍŠILOVÁ, L., NOVÁK, J. (2016): Mobile phone location data: New challenges for demographic research. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje 58, č. 4, s. 320−337. 

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The Long-term Development of Socio-spatial Differentiation in Socialist and Post-socialist Prague. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52, č. 6, s. 821-860. doi: 10.13060/00380288.2016.52.6.288.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J. (2016): Historická populační data 1921-2011 v prostředí geografických informačních systémů. Historická demografie, 40, č. 2, 257−280. (Historical population data 1921-2011 in Geographic Information System environment)

OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17, č. 1, s. 63−76. (Experience without Sight: The Opportunity for Reflection of Normative Space)

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NOVÁK, J. (2016): The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition. In: Tammaru, T., Marcińczak, S., van Ham, M., Musterd, S.: Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge, Abingdon/New York, p. 261–286.

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., SVOBODA, P., SOUKUP, M. (2015):  Disclosure of Historical Spatial and Statistical Data of Districts in Czechia in a GIS Environment. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 55, n. 2, p. 139−151. doi: 10.14712/23361980.2015.93.

POSPÍŠILOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, K. (2014): Feministické prostory. In: Matoušek, R., Osman, R. (eds.): Prostor(y) geografie. Karolinum, Praha, p. 99-122. (Feminist spaces)

POSPÍŠILOVÁ, L. (2012): Denní rytmus lokalit pražského centra. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, p. 136-158. (Daily rhythm of localities in Prague city centre)

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zonace Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, p. 268-297. (Spatial typology and zonation of Prague)

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2011): Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 47 (4): 831-858. (Everyday life, daily mobility and coping strategies of people living in peripheral localities)

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy. In: Vacková, B., Galčanová, L., Ferenčuhová, S. (eds.): Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, p. 99-132. (Spatio-temporal behaviour of secondary school students living in Prague suburbs)

 

Books

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historical Population Atlas of the Czech Lands. Karolinum, Praha, 136 s. ISBN: 978-80-246-3577-4.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2016): Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52, č. 6. 

TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. eds. (2012): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Aleš Čeněk, Plzeň. ISBN: 978-80-7380-378-0. (New socio-spatial differences, local development and quality of life)

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic. Karolinum, Prague. ISBN: 978-80-246-1889-0.

 

Popularization articles

KŮSOVÁ, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Rozdílné trávení času mužů a žen: Návrh studentského výzkumného projektu. Geografické rozhledy, 26, č. 3, s. 10–11. (Differences in Spending Time Between Men and Women: Proposal for a Student Research Project)

KŮSOVÁ, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Jak ženy a muži tráví svůj čas a co nám to říká o české společnosti. Geografické rozhledy, 26, Č. 2, pp. 22−23. (How Czech women and men spend their time. What that says about Czech society)

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M. (2015):  Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití. Geografické rozhledy, 25, n. 2, příloha p. 1−4. (Historical spatial and statistical data in GIS and how to work with them)

WAGNER, M., HAUSCHKE, D., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov. Geografické rozhledy, 23, n. 5, p. 14–16. (A Place's daily rhythm: an example of the Albertov Campus area)

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat. Geografické rozhledy, 23, n. 2, p. 30-31. (Permanent vs. actual residential population: statistical evidence in practice)

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2013): Nové historické mapy. Geografické rozhledy, 23, n. 3. p. 15. (New historical maps)

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář. Geografické rozhledy, 19, n. 5, p. 17-18. (Everyday movement of people: project for geographical seminar)

 

Specialized maps

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. eds. (2014-2015): Socio-spatial Differentiation of Prague and Czechia from a Historical Perspective. Set of specialized maps. Available at http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/historie.

Selected maps in Ouředníček, M., Špačková, P. (2012): Rezidenční suburbanizace (Residential suburbanization). Available at http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/suburbanizace.

 

Maps and analytical texts in atlases

POSPÍŠILOVÁ, L., ŠIMON, M. (2011): Administrative division. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic. Karolinum, Praha, p. 13–14.

ŠIMON, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2011): Population distribution. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic. Karolinum, Praha, p. 15–16.

Document Actions