E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPublications

Research papers on Web of Science

BROŽ, J., MALINOVSKÁ, J., NUNES, M. A., KUČEROVÁ, K., ROŽEKOVÁ, K., ŽEJGLICOVÁ, K., URBANOVÁ, J., JENŠOVSKÝ, M., BRABEC, M., LUSTIGOVÁ, M. (2020): Prevalence of Diabetes and Prediabetes and its Risk Factors in Adults aged 25-64 in the Czech Republic: A Cross-Sectional Study. Diabetes Research and Clinical Practice, 170, 108470. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108470

PALÈNCIA, L., GOTSENS, M., MARÍ-DELL’OLMO, M., BOSAKOVA, L., BURSTRÖM, B., COSTA, C., DEBOOSERE, P., DZUROVA, D., LUSTIGOVA, M., MORRISON, J., SANTANA, P., BORRELL, C. (2020): Effect of the recent economic crisis on socioeconomic inequalities in mortality in nine urban areas in Europe. Gaceta Sanitaria, 3, 34, 253–260. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.11.001

BORRELL, C., PALÈNCIA, L., MARÍ DELL’OLMO, M., MORRISSON, J., DEBOOSERE, P., GOTSENS, M., DZUROVA, D., COSTA, C., LUSTIGOVA, M., BURSTROM, B., RODRÍGUEZ-SANZ, M., BOSAKOVA, L., ZENGARINI, N., KATSOUYANNI, K., SANTANA, P. (2020): Socioeconomic inequalities in suicide mortality in European urban areas before and during the economic recession. European Journal of Public Health, 1, 30, 92–98. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz125.

ROŽEKOVÁ, K., LUSTIGOVÁ, M. (2019): Odhadovanie vplyvu nadváhy a obezity na riziko vzniku rakoviny u českej a slovenskej populácie. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 68, 2019, č. 4, s. 168-175.

LUSTIGOVA, M., DZUROVA, D., COSTA, C., SANTANA, P. (2019): Health Disparities in Czechia and Portugal at Country and Municipality Levels. International Journal of Environmental Research and Public Health, 7, 16, 1139. doi: 10.3390/ijerph16071139

COSTA, C., SANTANA, P., DIMITROULOPOULOU, S., BURSTROM, B., BORRELL, C., SCHWEIKART, J., DZUROVA, D., ZANGARINI, N., KATSOUYANNI, K., DEBOSEREE, P., FREITAS, Â., MITSAKOU, C., SAMOLI, E., VARDOULAKIS, S., MARÍ DELL’OLMO, M., GOTSENS, M., LUSTIGOVA, M., CORMAN, D., COSTA, G. (2019): Population Health Inequalities Across and Within European Metropolitan Areas through the Lens of the EURO-HEALTHY Population Health Index. International Journal of Environmental Research and Public Health, 5, 16, 836https://doi.org/10.3390/ijerph16050836

MITSAKOU, C. et al. (2019): Environmental public health risks in European metropolitan areas within the EURO-HEALTHY project. Science of the Total Environment, vol. 658, pp. 1630-1639. doi10.1016/j.scitotenv.2018.12.130 

BOSAKOVA, L., ROSICOVA, K., FILAKOVSKA BOBAKOVA, D., ROSIC, M., DZUROVA, D., PIKHART, H., LUSTIGOVA, M., SANTANA, P. (2018): Mortality in the Visegrad countries from the perspective of socioeconomic inequalities. International Journal of Public Healthhttp://doi.org/10.1007/s00038-018-1183-6.

LUSTIGOVA, M., DZUROVA, D., PIKHART, H., KUBINOVA, R., BOBAK, M. (2018): Cardiovascular health among the Czech population at the beginning of the 21st century: a 12-year follow up study. J Epidemiol Community Health 2018;0:1–7. doi:10.1136/jech-2017-209967. Access at: http://jech.bmj.com/content/early/2018/02/08/jech-2017-209967.full

ZEJGLICOVA, K., KRATENOVA, J., LUSTIGOVA,M., MALY,M. (2016): Trends in health indicators in the urban middle-aged population in the Czech Republic in 1998–2010, Public Health 137 (2016) 81–87, http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2015.11.022

 

Others peer-review papers (in Czech)

ROŽEKOVÁ, K., LUSTIGOVÁ, M. (2019): Vplyv nadváhy a obezity na riziko vzniku rakoviny v českej populácii. Demografie, 1, 61, 19–27.

JAROLÍMEK, J., LUSTIGOVÁ, M. (2018): Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká. Prakt. Lék. 2018;98(1):12–17.

ŽEJGLICOVÁ, K., KRATĚNOVÁ, J., LUSTIGOVÁ, M., ČAPKOVÁ, N., KUBÍNOVÁ, R. (2017): Vybrané ukazatele zdravotního stavu české populace – výsledky studie EHES 2014. Prakt. Lék. 2017; 97(3): 123–130.

LUSTIGOVÁ, M., ČAPKOVÁ, N. (2017): Prevalence rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění v Česku z pohledu demografických charakteristik – vybrané výsledky studie EHES. Demografie 2017, 59(2):163–170.

ČAPKOVÁ, N., LUSTIGOVÁ, M., KRATĚNOVÁ, J., ŽEJGLICOVÁ, K., KUBÍNOVÁ, R. (2017): Vybrané ukazatele zdravotního stavu české populace – studie EHES 2014. Hygiena. 2017;62(1):35–37. https://doi.org/10.21101/hygiena.a1511

PUMANN, P., POUZAROVÁ, T., JELIGOVÁ, H., KOŽÍŠEK, F., KOTHAN, F., BRICHOVÁ, I., LUSTIGOVÁ, M., ŽEJGLICOVÁ, K., BAUDIŠOVÁ, D., FOJTÍK, T., KULT, A.  (2016): Zajímají se koupající se lidé o informace o kvalitě vody? Vodní hospodářství. 2016, 66(4), 6-10. ISSN 1211-0760.

PUKLOVÁ, V., LUSTIGOVÁ, M., KAZMAROVÁ, H., KOTLÍK, B. (2013): Ke vlivu znečistění ovzduší na úmrtnost v České republice. Hygiena 2013, 58(1): 5-10.

KOUDELKA, P., LUSTIGOVÁ, M. (2010): Užití víceúrovňových a víceprocesových modelů v demografii. Demografie 2010, 52(4): 233-245.

 

Chapters in monographs

LUSTIGOVÁ, M., DZÚROVÁ, D. (2015): Jak si stojí čeští teenageři? Prevalence rizikového chování. In: Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., Lustigová, M. (ed.): Zdravotně rizikové chování mládeže. SZÚ Praha, 2015, s. 49–58. ISBN 978-80-7071-343-3.

LUSTIGOVÁ, M., ŠTYCH, P. (2015): Na geografii záleží: kvalita prostředí v zázemí školy. In: Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., Lustigová, M. (ed.): Zdravotně rizikové chování mládeže. SZÚ Praha, 2015, s. 59–63. ISBN 978-80-7071-343-3.

VESELÝ, A., NEKOLA, M., SPILKOVÁ, J., LUSTIGOVÁ, M. (2011): Environmental Factors as Determinants of Substance Use. In: Veselý, A., Dzúrová, D. (Eds.): Substance Use and Abuse in a Comparative and Historical Perspective: The Case of Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Romania and Slovakia. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, s. 15-55. ISBN 978-80-246-1891-3.

BRAŽINOVÁ, A., BRBOROVIĆ, O., CHERECHES, R., COMAN, A., DZÚROVÁ, D., KEREKOVSKA, A., LUSTIGOVÁ, M., NEKOLA, M., POPOVA, S., SOVIĆ, S., SPILKOVÁ, J. (2011): Risk Behavior in Five Post-Communist Countries. In: Veselý, A., Dzúrová, D. (Eds.): Substance Use and Abuse in a Comparative and Historical Perspective: The Case of Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Romania and Slovakia. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, s. 81-211. ISBN 978-80-246-1891-3.

 

Monographs

Santana P, Costa C, Freitas Â, Stefanik I, Quintal C, Bana e Costa C, Borrell C, Dimitroulopoulou S, Lopes Ferreira P, Krafft T, Oliveira M, Pikhart H, Rican S, Vardoulakis S, Almendra R, Bana e Costa J, Bosakova L, Burström B, Corman D, Costa G, Cinha L, Deboosere P, Drbohlav D, Dzúrová D, Franke C, Freitas L, Gama R, Gotsens M, Hadewijch V, Hajduova Z, Heaviside C, Malva J, Katsouyanni K, Lopes A, Lustigova M, Marí-dell'olmo M, Michelsen K, Mitsakou C, Morrison J, Nossa P, Paléncia L, Patriarca J, Pieper J, Pilot E, Rodopoulou S, Rodrigues T, Rodríguez-Sanz M, Rosicova K, Salem G, Samoli E, Schweikart J, Tavares A, Tenailleau Q, Tkac M, Ueberschar N (2017) Atlas of Population Health in European Union Regions. Coimbra: Imprensa da Universidade. [s.n.]. 263 p. ISBN 978-989-26-1462-5.

Santana P., Freitas A., Costa C., Krafft T., Pilot E., Morrison J., Oliveira M., Seidlová M., Lustigová M., Dzúrová D.. Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy . Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017, 103 s. ISBN 978-989-20-8021-5.

Document Actions