E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inResearch Projects

Head researcher
2009– 2011: Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů ČR, Grantová agentura České republiky 403/09/1491

2007: Projekt 3.3. Společný regionální operační program EU č. CES 1890/OEI/2007, zadavatel KÚ Středočeský kraj, „Socioekonomická a demografická analýza města Poděbrady“

2005–2006: Geografická analýza proměn funkčního využití břehů Vltavy: historické a environmentální souvislosti. Grantový projekt GA UK č. 208/2005/B-GEO/PrF

Coresearcher

NAKI DG18P02OVV037 Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky. ( ČVUT hlavní řešitel J. Cajthaml ČVUT)

GAČR P404/12/1040 Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století  -  (dr. Hana Horáková, Metropolitní univerzita Praha)

GAČR č. P410/12/G113 Výzkumné centrum historické geografie; projekt Exelence -členka týmu2007:

Projekt 3.3. Společný regionální operační program EU č. CES 1851/OEI/2007, zadavatel KÚ Středočeský kraj, „Analýza cestovního ruchu na Příbramsku“ ( J. Vágner)2007: Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let, MŽP ČR ( I. Bičík, R. Perlín)

2005–2007: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. Výzkumný záměr MŠMT č. MSM 0021620831( P. Dostál)

2004–2006: Rozvoj venkovských oblastí. Výzkumný projekt MMR ČR( R. Perlín)2003–2008: Atlas krajiny České republiky – mapové listy Rekreace a cestovní ruch, MŽP – VÚKOZ 

Document Actions