E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inMgr. Věra Slováková, Ph.D. – Publications

Publications

2018

  • Slováková, V.: Životní poměry dívek a mladých žen ve vsi Křenovice v 18. století. Historická demografie 42, 2018, s. 211–237.
  • Slováková, V.: Služba v městském a venkovském prostředí na Moravě ve druhé polovině 18. století. Časopis Matice moravské 137, 2018, s. 273–294. 

2010

  • Slováková, V.: Fenomén osiření v životním cyklu vesnických dívek a mladých žen v 1. polovině 18. století (případová studie). Zpravodaj historického klubu 21, 2010, s. 82–110.

Presentations at conferences

2019

  • Slováková, V.  Milestones in the lives of subjects in Moravia in the eighteenth century. Day for Young Historical Demographers, 6 February 2019, Praha. 2019.

2017

  • Slováková, V. Dospívající a jejich rodiče a zaměstnavatelé na panství Slavkov u Brna ve druhé polovině 18. století. 11. sjezd českých historiků. 2017.

2016

  • Slováková, V. Young People in Moravia in the Eighteenth Century: Research Possibilities. XXIV. National Congress of History Students (Krakow). 2016.

2015

  • Slováková, V. Growing up in a Moravian village in the second half of the eighteenth century. Conference Rural History 2015, Girona (Spain), 7-10 September 2015. 2015.

2014

  • Slováková, V. Dospívání v poddanském městě v době osvícenských reforem. 10. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu. 2014.
  • Slováková, V. Migrace dívek na moravském venkově v 18. století. Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 2014.

2013

  • Slováková, V. Being a Girl in a Moravian Village in the Eighteenth Century. 9. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu, Plzeň, 17-18 October 2013. 2013.

Document Actions